ลูกค้าบ้าน ปลวก พ่นกำจัดปลวกรายปี

                                                                ระบบพ่นกำจัดยกรัง รายปี                       (Fipronil Liquid Treatments )                                                                                                                                                                                    

                                                           
     ระบบพ่นกำจัดยกรัง รายปี
                       (Fipronil Liquid Treatments ) 
 
                                                                                           
                                                                                                ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำ (ฟรี)
                                                                                                   
                                                        แพ็คเกจราคา              
                                                         
สิ่งที่ท่านได้รับ                                 

   
 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์หลักในการให้บริการ*         

                                                      ข้อมูลเพิ่มเติม                                                                   *อาจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆควบคู่ตามความเหมาะสมในการดูแลตามลักษณะต่างๆอาเจนด้า 25 อีซี
ทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขทะเบียนที่ อย.  วอส. 456 / 2549
รายละเอียดเหมาะสำหรับ- กำจัดยกรังและป้องกันบ้านจากปลวกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- กวาดล้างปัญหาปลวกที่ไม่เห็นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กลิ่นน้อยมาก สามารถอยู่ในพื้นที่ได้หลังฉีด

ข้อแนะนำ- ผลิตภัณฑ์ราคาถูกส่วนใหญ่ในท้องตลาด อาจมีฤทธิเพียงขับไล่และฆ่าปลวก ไม่สามารถกำจัดปลวกยกรังส่งผลให้เกิดปัญหาเรื้อรังหรือร้ายแรงขึ้น เนื่องจากปลวกมักอาศัยอยู่ใต้ดิน 
- พื้นที่บ้านจำเป็นต้องมีผลต่อค่าบริการ เพื่อคุณภาพสูงสุดของผลิตภันฑ์ต่อพื้นที่ในการกำจัดและป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                 

   จุดเปรียบเทียบ

เพื่อความสะดวกในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริการของท่าน เราได้สรุปข้อแตกต่างของบริการของเราเพื่อใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อใช้สังเกตุในการเลือกใช้บริการ ทั้งนี้ข้อเปรียบเทียบในตารางไม่สามารถเป็นตัวแทนข้อมูลของผู้ให้บริการทุกๆรายในท้องตลาด

             

ขั้นตอนการดูแลของเรา (1+6 )

กำจัดและกวาดล้าง (เฉพาะครั้งแรกที่เข้าบริการ)                 ดูแลและป้องกัน (6 ครั้งต่อมา)

                                           

1. นัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าบริการ                                                   
2.  ตรวจสอบปัญหารอบบ้าน
3. ฉีดยาตามจุดที่พบปัญหา
4. ตรวจหาท่ออัดยาป้องกันปลวก หรือ                                                                                    เจาะพื้นเพื่ออัดยาตามมาตราฐานที่กำหนด
5. อัดยาลงท่อหรือช่องที่เตรียมไว้ อัตตราส่วน                                                                         ตามมาตราฐานที่กำหนด เพื่อป้งกันพื้นที่ภายในบ้าน
6. ฉีดยาภายนอกรอบบ้านเพื่อป้องกันปลวกจากที่โดยรอบ
7. ทำความสะอาดพื้นที่ และ อุดรอยเจาะจากวัสดุที่                                                                ใกล้เคียงกับพื้นผิวอาคารเดิม ในกรณีมีความจำเป็นต้องเจาะ 

 

                                                                                        

                                                                                               1. นัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าบริการ
                                                                                               2. เข้าตรวสอบตามจุดต่างๆ เช่น                                                                                                  โต๊ะ ตู้ เตียง ขอบบัว ท่อชาร์ป                                                                                                      และจุดที่เสี่ยง ต่อการมีปลวกเกิด                                                                                                ขึ้นมาอีก และเพื่อเป็นการป้องกัน                                                                                                ปลวกที่ดีไม่ควรวางสิ่งของต่างๆ                                                                                                  ชิดขอบกำแพง จนเกินไปเพื่อให้                                                                                                เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คปัญหา                                                                                                  ปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                      3. ฉีดยาภายนอกรอบบ้านเพื่อ                                                                                                     ป้องกันปลวกจากที่โดยรอบ
                                                                 *หมายเหตุ: อาจจะมีความจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบ                                                                          มากกว่า 6 ครั้ง ในกรณีปัญหาร้ายแรงทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ                                                                    ของเราจะให้การแนะนำดูแล ในการประเมินการแก้                                                                        ปัญหาที่เหมาะสมให้อีกครั้งนึง ก่อนนำเสนอลูกค้า                                                                        เพื่อพิจารณา ในบางกรณี

เตรียมตัวก่อนผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อสุขลักษณะที่ดี

 

1. ดูแลเด็กๆออกจากพื้นที่ และ จับสัตร์เลี้ยงเข้ากรงหรือพื้นที่ ที่เตรียมไว้  ให้ห่างจากพื้นที่คาดว่าน่าจะมีปัญหา เพื่อสุขลักษณะที่ดี
2.  จัดเก็บภาชนะและเครื่องใช้ที่ใช้ในการบริโภค และ เครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่ให้เรียบร้อยเพื่อความสบายใจ
3.  เก็บสิ่งของที่มีค่า ที่อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เพื่อป้องกันการเสียหายระหว่างผู้เชี่ยวชาญดูแลพื้นที่ปัญหาและโดยรอบ
4. ไม่ควรวางสิ่งของต่างๆ ชิดขอบกำแพง จนเกินไปเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจเช็คปัญหา ปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                  

      

 

                            

 

ติดต่อเรา.

  

บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5