เรื่องน่ารู้ รู้จักยุง

                                         ยุงพาหะ  (Mosquito vectors)ในโลกนี้มียุงกว่า  4,000  จัดอยู่ในอันดับ  Diptera  วงศ์  Culicidae  ยุงบางชนิดเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์  เช่น  ยุงลาย  Aedes aegypti  และยุง  Ae. Albopictus  นำโรคไข้เลือดออก  (Dengue haemorrhagic fever)  ยุง  Culex triaeniohynchus  นำโรคไข้สมองอัก

                                        Picture