เคมอิน บริษัทกำจัดปลวก แมลง Bayer Protection Program BPP

บริษัทเคมอินยังได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัท Bayer บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมควบคุมแมลง ที่ผ่านการรับรองโดยไบเออร์ Bayer Protection Program หรือ BPP

                                                                                                                                                                              

b                    

บริษัทเคมอินยังได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัท Bayer บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมควบคุมแมลง โดยการรับรองคุณภาพของเรา ภายใต้โครงการ  "มาตรฐานบริษัทกำจัดแมลง" ที่ผ่านการรับรองโดยไบเออร์ (Bayer Protection Program หรือ BPP) เป็นบริษัทกำจัดปลวกและแมลงที่คุณมั่นใจว่าได้มาตราฐาน BPP 

The Bayer Protection Program คือ โปรแกรมการจัดการแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ ซึ่งนำเสนอการจัดการที่เหมาะสมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยบริษัทผู้ให้บริการกำจัดแมลงที่ผ่านการรับรองโดยไบเออร์
The Bayer Protection Program (BPP) เป็นโครงการที่ไบเออร์ดำเนินการอยู่ทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2551  ดังนั้น The Bayer Protection Program จึงเปรียบเสมือนมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับการบริการกำจัดแมลงในหลายประเทศ
 
ซึ่งในประเทศไทย ได้เริ่มนำโครงการ  The Bayer Protection Program (BPP) เข้ามาเมื่อปี 2556 และมีบริษัทกำจัดแมลงที่เข้าร่วมโปรแกรมและผ่านการประเมินตั้งแต่ปี 2557

1.  การปฎิบัติตามกฏระเบียบที่ใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงอย่างเคร่งครัด
2. ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการความคุณกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนได้อย่างดี
3. ใช้พนักงานปฏิบัติการที่มีทักษะในการทำงานสูง
4. ผ่านกระบวนการประเมินประจำปีเพื่อให้ได้รับรองจากไบเออร์

อ่านเพิ่มเติม

 

                 

                             

         

                                                                         

                          ใบประกาศรับรองปี 2559                             ใบประกาศรับรองปี 2558

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5