กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

อาคารสำนักงาน/อาคารธุรกิจ

ร้านค้าทั่วไป

ธุรกิจโรงแรม/ อพาร์ทเม้นท์/ หอพัก

โครงการบ้าน

โกดัง/ตู้คอนเทนเนอร์/โรงเก็บ

ธุรกิจอาหาร

โรงเรียน/มหาลัย

สถานที่ราชการ/วัง

โรงงานอุตสาหกรรม Layout

ลูกค้าธุรกิจทั่วไป

เราบริการกำจัดแมลง และ สัตว์พาหะนำโรคที่เข้าทำลาย สินค้าและบริการของคุณ รวมถึงให้คำแนะนำในการปกป้องดูแล ธุรกิจของคุณให้ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะ ใ้ห้คุณและสินค้าและบริการของคุณปลอดภัย ไร้กังวล ลูกค้าที่เราให้บริการในปัจจุบัน

พ่นหมอกควัน/ไอเย็น(ULV) เพื่อกำจัด ป้องกัน หรือ ไล่แมลงจากพื้นที่ เช่นภายนอกอาคาร โกงดังกว้างๆ หรือ ท่อระบายน้ำ

กำจัดแมลงทั่วไปโดยการฉีดพ่น

บริการกำจัดปลวกตายยกรัง

            

ลูกค้าโครงการบ้านและอาคาร

การป้องกันและกำจัดปลวกก่อนก่อสร้าง โดยการวางท่อ

พรมผลิตภัณฑ์กำจัดและป้องกันปลวกก่อนวางพื้น

สัญญางานบริการอายุ 3 ปี

ลูกค้ารมยากำจัดแมลง

ให้บริการรมยากำจัดแมลง ตู้คอนเทรนเนอร์ที่ส่งออกต่างประเทศ และรมยาสินค้าที่เข้า ประเทศออสเตรเลีย และประเทศทั่วโลก ได้รับใบอนุญาต การรมยาจากกรมวิชาการเกษตร และสามารถออกใบรับรองมาตรฐานการรมยาของ Australia Quarantine Inspection Standard (AQIS) ให้บริการกับลูกค้าหลายแบบได้แก่

รมยาไม้พาเลท

รมยาโรงเก็บและคลุมกอง

รมยาสินค้าก่อนส่งออก

เข้าประเมินถึงบ้าน ฟรี!

โทรเลย 02-6840020 ถึง 5