รู้จักเรา ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ต้องการโดยด่วน                                                                                            OUR MISSION                              "The Better Way of Living"                              "แนวทางดำเนินชีวิตที่ดีกว่า" บริษัท Chemin เป็นบริษัทในกลุ่ม MCF-Service  โดยมุ่งส่งมอบงานบริการหลากหลาย ภา

ตำแหน่งที่ต้องการโดยด่วน

                                                     

                                     OUR MISSION

                             "The Better Way of Living"

                             "แนวทางดำเนินชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท Chemin เป็นบริษัทในกลุ่ม MCF-Service  โดยมุ่งส่งมอบงานบริการหลากหลาย ภายใต้แนวคิด  ส่งมอบ "แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีกว่า"  แก่ลูกค้าของเรา โดยมาจากพื้นฐานค่านิยมขององค์กร์ทั้ง 4 อย่าง

 

4  Core Values

 

1. Hygienic living  - ใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
2. Passionate living - ใช้ชีวิตด้วยความรักและเรียนรู้เพื่อสร้างสรรสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ
3. Harmonic living - ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
4. Energetic living - ใช้ชีวิตอย่างมีพลังเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลง

 

 

                                                      

                   มาร่วมงานกับเรา

 

                     

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกำจัดแมลง     ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5