เรื่องน่ารู้ พ่น หรือ เหยื่อ

           เกิดอะไรขึ้นกับปลวก ฉีดพ่น                                               เหยื่อ                                             เคมีส่วนใหญ่ หนีจากพื้นที่ไปที่อื่น (Repellency Effect by liquid Treatments) สารเคมีราคาถูกส่วนใหญ่จะฆ่าปลวกทันที่โดยสัมผัสโดยปลวกจะรู้ตัวและย้ายไปบริเวณใกล้เคียงแทน ได้ผลในการลดประชากร

 เกิดอะไรขึ้นกับปลวก

ฉีดพ่น                                               เหยื่อ

 

 

เคมีส่วนใหญ่

Picture

หนีจากพื้นที่ไปที่อื่น (Repellency Effect by liquid Treatments)

สารเคมีราคาถูกส่วนใหญ่จะฆ่าปลวกทันที่โดยสัมผัสโดยปลวกจะรู้ตัวและย้ายไปบริเวณใกล้เคียงแทน ได้ผลในการลดประชากรปลวก

ฟิโปรนิล (Fipronil)

Picture

ไม่รู้ตัวค่อยๆ ตายยกรัง 
(Non-Repellency Effect by liquid Treatments)

สารออกฤทธิประเภท Fipronil ที่มีราคาสูงกว่า จะค่อยๆเป็นพิษกับปลวก โดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อสารมีเวลาส่งถ่ายไปยังปลวกตัวอื่น ทำให้เกิดผลลัพธ์ตายกรัง

การทำงานของระบบเหยื่อ

Picture

ปลวกเข้าสถานี และ กลับไปตายยกรัง
(Non-Repellency Effect by Baiting System)

เหยื่อปลวกคุณภาพสูงจะเป็นอาหารล่อปลวกจากการกัดกินไม่พึ่งประสงค์ เข้ามาทานเหยื่อ และออกฤทธิ์โดยค่อยๆเป็นพิษกับปลวก โดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อสารมีเวลาส่งถ่ายไปยังปลวกตัวอื่น  ทำให้เกิดผลลัพธ์ตายกรัง 

ตายจากการย่อยหรือสัมผัสโดยตรง

ตายจากการย่อยหรือสัมผัสโดยตรง/ตัวที่ถูกสารมาก่อน

ตายจากการย่อยหรือสัมผัสโดยตรง/ตัวที่ถูกสารมาก่อน

      

 

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5
Picture