มดและแมลงสาบ

เข้าประเมินถึงบ้าน ฟรี!        ระบบผสมระหว่างเหยื่อและการฉีดพ่น รายปี(Fipronil Bait & Outdoor Liquid Treatment ) แพ็คเกจราคา                      สิ่งที่ท่านได้รับ                         ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำ (ฟรี)                                                                                                      

เข้าประเมินถึงบ้าน ฟรี!

      

ระบบผสมระหว่างเหยื่อและการฉีดพ่น รายปี
(Fipronil Bait & Outdoor Liquid Treatment )

แพ็คเกจราคา                      สิ่งที่ท่านได้รับ                         ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำ (ฟรี)

                                                                                                                                                                                          

                                           

 

                                            

   

                                                                                                   

 

ผลิตภัณฑ์หลักในการให้บริการ*                               ภายในบ้าน

                                 

                     

                                   

 

                      

                                 

ภายนอกบ้าน                                                     

         

เหมาะสำหรับ

- เหมาะกับลูกค้าที่พบปัญหา มดและแมลงสาบ ภายในและภายนอกบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
- เหยื่อภายในบ้านมีความปลอดภัยสูง  ช่วยลดการฉีดพ่นภายในบ้าน 
- การฉีดพ่นภายนอกช่วยป้องกัน มดและแมลงสาบเข้ามาจากพื้นที่อื่น  

 

                                         

ขั้นตอนการดูแลของเรา (1+6)

กำจัดและกวาดล้าง(เฉพาะครั้งแรกที่เข้าบริการ)       ดูแลและป้องกัน  ( 6 ครั้งต่อมา ) 

                               

1. นัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าบริการ                               1. นัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าบริการ
 2.  ตรวจสอบปัญหารอบบ้าน                                   2. เข้าตรวสอบตามจุดต่างๆ  
3. ฉีดยาและวางเหยื่อตามจุดที่พบปัญหา                  3. ฉีดยาภายนอกรอบบ้านเพื่อป้องกัน                                                                               จากที่โดยรอบ
4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ตามความเหมาะสมหน้างาน

    

                              *หมายเหตุ: อาจจะมีความจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบมากกว่า 6 ครั้ง ในกรณีปัญหาร้ายแรงทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้การแนะนำดูแล ในการประเมินการแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้อีกครั้งนึง ก่อนนำเสนอลูกค้าเพื่อพิจารณา ในบางกรณี 

 

เตรียมตัวก่อนผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อสุขลักษณะที่ดี

1.                                 2.                             3.                        4.     

 

         

    

 

    

เราจะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ

 

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5