เดลการ์ด 100 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง

น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน1%EC ยี่ห้อ “เดลการ์ด100”  เดลการ์ด 100 สารสำคัญ : เดลต้าเมทริน 1% W/V EC (Deltamethrin) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง และแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ กลุ่มสารเคมี : ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ สูตรสารเคมี : วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง 1. สำหรับการกำ

เดลการ์ด 100 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เดลการ์ด 100 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง

0.00 ฿

น้ำยาพ่นหมอกควัน

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน1%EC ยี่ห้อ “เดลการ์ด100”

 เดลการ์ด 100
สารสำคัญ : เดลต้าเมทริน 1% W/V EC (Deltamethrin)
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง และแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่
กลุ่มสารเคมี : ไพรีทรอยด์สังเคราะห์
สูตรสารเคมี :
วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง
1. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ เดลการ์ด 100 อัตรา 1 ลิตร เติมน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV ผสมเดลการ์ด 100 อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 20 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร
ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต
ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
เลขทะเบียน อย.วอส.328/2554

สินค้าที่เกี่ยวข้อง