สารเคมีแดมทริน-เอสพี DAMTHRIN-SP

สารเคมีแดมทริน-เอสพี DAMTHRIN-SP เป็นสารผสมเดลทาเมทริน ซึ่งเป็นสารที่นำมาใช้กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก แนะนำให้ใช้อย่างเป็นทางการโดยกระทรวงสาธารณสุข  แดมทริน-เอสพี เป็นสารผสม 3 ชนิด ได้แก่ Deltamethrin 0.5%+S-Bioalletrin 0.75%+Piperonyl butoxide 10% W/V  

สารเคมีแดมทริน-เอสพี DAMTHRIN-SP

0.00 ฿

สารเคมีแดมทริน-เอสพี DAMTHRIN-SP

เป็นสารผสมเดลทาเมทริน ซึ่งเป็นสารที่นำมาใช้กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก แนะนำให้ใช้อย่างเป็นทางการโดยกระทรวงสาธารณสุข 

แดมทริน-เอสพี เป็นสารผสม 3 ชนิด ได้แก่ Deltamethrin 0.5%+S-Bioalletrin 0.75%+Piperonyl butoxide 10% W/V


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง