เอ็มเทค เอสซี ฟิซซี่ แท็ป EmTec SC SANITATION CONTROL

เอ็มเทค เอสซี ฟิซซี่ แท็ป ผลิตภัณฑ์ควบคุมกลิ่นและรักษาความสะอาด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเหมาะสำหรับการใช้งานทั่งในระดับครัวเรือน (ร้านอาหาร ห้องน้ำ บ้านพักอาศัย โรงแรมและสำนักงาน) และระดับอุตสาหกรรม ช่วยลดปริมาณการสะสมของไขมันและคราบสกปรก บริเวณรอยแยกและท่อระบายน้ำ ดูแลรักษาระบบถังเกราะ ถังดักไขมันและการอุดตันของเส้นท่อ ลดและคว

เอ็มเทค เอสซี ฟิซซี่ แท็ป EmTec SC SANITATION CONTROL

0.00 ฿

เอ็มเทค เอสซี ฟิซซี่ แท็ป ผลิตภัณฑ์ควบคุมกลิ่นและรักษาความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเหมาะสำหรับการใช้งานทั่งในระดับครัวเรือน (ร้านอาหาร ห้องน้ำ บ้านพักอาศัย โรงแรมและสำนักงาน) และระดับอุตสาหกรรม ช่วยลดปริมาณการสะสมของไขมันและคราบสกปรก บริเวณรอยแยกและท่อระบายน้ำ ดูแลรักษาระบบถังเกราะ ถังดักไขมันและการอุดตันของเส้นท่อ ลดและควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการสะสมของเสียและสิ่งปฏิกูล กำจัดการแพร่เชื้อ และแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงวัน กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงต่างๆรวมทั้งแมลงสาบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง