ฟีโรโมนดักจับผีเสื้อ (Moth) "สตองกาด ทรู"

การเพาะปลูกมอด (Tinea pellionella) และหนอนใยไหม (Tineola bisselliella)เป็นหนอนที่มีการค้าปลีกการจัดจำหน่ายและการจัดเก็บด้วยตัวเอง เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืชกระตือรือร้นติดตามโรคแมลงศัตรูพืชทั้งสองชนิดนี้ Trece นำเสนออุปกรณ์ชุดผีเสื้อ STORGARD COMBI ชุดนี้มีให้เลือกใน STORGARD II และ III Kits ของหก tr

ฟีโรโมนดักจับผีเสื้อ (Moth) "สตองกาด ทรู", Green Best Product,เหยื่อกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ฟีโรโมนดักจับผีเสื้อ (Moth) "สตองกาด ทรู"

0.00 ฿
การเพาะปลูกมอด (Tinea pellionella) และหนอนใยไหม (Tineola bisselliella)
เป็นหนอนที่มีการค้าปลีกการจัดจำหน่ายและการจัดเก็บด้วยตัวเอง เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการศัตรูพืชกระตือรือร้นติดตามโรคแมลงศัตรูพืชทั้งสองชนิดนี้ Trece นำเสนออุปกรณ์ชุดผีเสื้อ
STORGARD COMBI ชุดนี้มีให้เลือกใน STORGARD II และ III Kits ของหก traps / six lures
ต่อชุดและ lures จำนวน 25 ต่อกรณี Trece ได้ผสมผสานฟีโรโมนที่มีคุณภาพเข้ากับหนองมอด
และหนวดใยแมงมุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังศัตรูพืชทั้งสองชนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปใน
การเก็บสินค้าสองรายการในสินค้าคงคลังและใช้แรงงานน้อยลงในเขตข้อมูล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง