PESGUARD 5 SFL เพสกาด อัลฟา 5 เอฟ แอล

คุณสมบัติ เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล มีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดแมลงคลาน ด้วยฤทธิ์ของเอสเฟนวาลีเรต ที่เป็นสารไพรีทรอยด์ ลักษณะสีขาวขุ่น มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะสำหรับเจือจางด้วยน้ำ มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง ไม่ทำลายพื้นผิวและไม่มีกลิ่น สูตรน้ำเข้มข้นสูง ใช้ได้ในทางสาธารณสุข เจือจางด้วยน้ำเพื่อฉีดพ่น มีฤทธิ์ต

PESGUARD 5 SFL เพสกาด อัลฟา 5 เอฟ แอล

3,150.00 ฿

คุณสมบัติ

เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล มีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดแมลงคลาน ด้วยฤทธิ์ของเอสเฟนวาลีเรต ที่เป็นสารไพรีทรอยด์ ลักษณะสีขาวขุ่น มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะสำหรับเจือจางด้วยน้ำ มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง ไม่ทำลายพื้นผิวและไม่มีกลิ่น
  • สูตรน้ำเข้มข้นสูง
  • ใช้ได้ในทางสาธารณสุข
  • เจือจางด้วยน้ำเพื่อฉีดพ่น
  • มีฤทธิ์ตกค้างต่อแมลง
  • ไม่มีกลิ่นและไม่ทำลายพื้นผิว
  • ผ่านการรับรองจาก HACCP

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

เอสเฟนวาลีเรต    5.0% w/v

อัตราการใช้งาน

ผสม เพสกาด อัลฟา 5เอฟแอล กับน้ำ 1 : 50 และฉีดพ่น 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร มีฤทธิ์ตกค้างนาน 3 เดือน ในการควบคุมแมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบอเมริกัน และยุงลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง