หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องดักแมลง (ทรานฟอร์เมอร์)

  หม้อแปลงไฟ ประกอบง่าย ซื้อง่าย ราคาถูก ซื้อได้ที่ไหน เครื่องดักแมลงไฟฟ้า ทน เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด  แบบแผ่นกาว กระดานกาว จำหน่าย รับตัวแทน  หม้อแปลงเครื่องดักแมลงไฟฟ้าสำหรับประกอบเครื่องดักแมลงแบบเครื่องช็อต อุปกรณ์ภายในใช้กับไฟ 220-240 โวลต์ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ AC ที่มีแรงดันสูงประมาณ 3,500-4,000 วัต

หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องดักแมลง (ทรานฟอร์เมอร์)

0.00 ฿

 

หม้อแปลงไฟ ประกอบง่าย ซื้อง่าย ราคาถูก ซื้อได้ที่ไหน เครื่องดักแมลงไฟฟ้า ทน เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด  แบบแผ่นกาว กระดานกาว จำหน่าย รับตัวแทน 

หม้อแปลงเครื่องดักแมลงไฟฟ้าสำหรับประกอบเครื่องดักแมลงแบบเครื่องช็อต อุปกรณ์ภายในใช้กับไฟ 220-240 โวลต์ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ AC ที่มีแรงดันสูงประมาณ 3,500-4,000 วัตต์ ใช้ช็อตแมลงบิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง