เดลต้าไซด์

เดลตาไซด์ - กำจัดยุง - วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม - Bayer น้ำยาพ่นยุง สูตรผสม ยี่ห้อ เดลต้าไซด์ น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลต้าไซด์ 0.5% สูตรผสม เดลต้าไซด์ - กำจัด ปลวกน้ำยา เดลต้าไซด์ ยากำจัดยุง เดลต้าไซด์ เดลต้าไซด์ สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน เดลตาไซด์ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงประโยชน์ จัดการแมลงและศัตรูรบกวนโดยผู้เชี่ยวชาญ ป้

เดลต้าไซด์

0.00 ฿

เดลตาไซด์ - กำจัดยุง - วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม - Bayer น้ำยาพ่นยุง สูตรผสม ยี่ห้อ เดลต้าไซด์ น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลต้าไซด์ 0.5% สูตรผสม เดลต้าไซด์ - กำจัด ปลวกน้ำยา เดลต้าไซด์ ยากำจัดยุง เดลต้าไซด์

เดลต้าไซด์ สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน

เดลตาไซด์ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
ประโยชน์

  • จัดการแมลงและศัตรูรบกวนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ป้องกันและกำจัดศัตรูพาหะ


“เดลตาไซด์” จัดการยุงลาย ภัยร้ายในชุมชน
ผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิม สำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 3 ตัว ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงตัวเต็มวัยได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง
ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับฉีดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging)
สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง  เช่น ยุงลาย และ ยุงรำคาญ  เป็นต้น


คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิมสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน
ประสิทธิภาพเยี่ยมด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 2 ตัวพร้อมด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถใช้ฉีดพ่นได้ทั้งกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV


คำเตือน
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น เดลตาไซด์ เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่น เดลตาไซด์ ในอาคาร ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น เดลตาไซด์ และไม่เข้าไปในบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ เดลตาไซด์ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย
7. ห้าม ทิ้ง เดลตาไซด์ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธาณะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง