ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองการ์ด ทินไลน์"

กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ "IPM" ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดี ด้วนคุณสมบัติของ ฟีโรโมนที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดแมลงเป้าหมาย อีทั้งการดักจับด้วยกาวทำให้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี

ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองการ์ด ทินไลน์", Green Best Product,เหยื่อกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองการ์ด ทินไลน์"

0.00 ฿
กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ "IPM" ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดี ด้วนคุณสมบัติของ ฟีโรโมนที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดแมลงเป้าหมาย อีทั้งการดักจับด้วยกาวทำให้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง