สถานีกาว พร้อมฟีโรโมนล่อดักจับ แมลงสาบ

สถานีกาว พร้อมฟีโรโมนล่อดักจับ แมลงสาบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบ ด้วยเหตุนีจึงทำให้เราสามารถทราบได้โดยง่ายว่า แมลงสาบภายในอาคารของท่าน เข้าสู่ภายในอาคารด้านใดรวมไปถึงหลบซ่อนอยู่บิรเวณใดภายในโรงงาน และสถานที่จัดเก็บสินค้าของท่าน

สถานีกาว พร้อมฟีโรโมนล่อดักจับ แมลงสาบ

0.00 ฿

สถานีกาว พร้อมฟีโรโมนล่อดักจับ แมลงสาบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบ ด้วยเหตุนีจึงทำให้เราสามารถทราบได้โดยง่ายว่า แมลงสาบภายในอาคารของท่าน เข้าสู่ภายในอาคารด้านใดรวมไปถึงหลบซ่อนอยู่บิรเวณใดภายในโรงงาน และสถานที่จัดเก็บสินค้าของท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง