หลอดไฟดักแมลง ( UVA ) แบบหุ้มฟิล์ม และไม่หุ้มฟิล์ม

หลอดไฟดักแมลง ( UVA ) แบบหุ้มฟิล์ม และไม่หุ้มฟิล์ม หลอดไฟดักแมลง ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงดูดแมลง โดยใช้คื่นแสงและความถี่ที่ 380-400 นาโนเมตร ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่แมลงชอบที่สุด โดยหลอดไฟดักแมลงมีหลายยี่ห้อ 15 w Black-light Tube แบบไม่หุ้มฟิล์ม        15 w Black-light Tube แบบหุ้มฟิล์ม   20 w Black-light Tube แบบไม่หุ้ม

หลอดไฟดักแมลง  ( UVA ) แบบหุ้มฟิล์ม และไม่หุ้มฟิล์ม, Green Best Product,เครื่องดักแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

หลอดไฟดักแมลง ( UVA ) แบบหุ้มฟิล์ม และไม่หุ้มฟิล์ม

0.00 ฿

หลอดไฟดักแมลง ( UVA ) แบบหุ้มฟิล์ม และไม่หุ้มฟิล์ม

หลอดไฟดักแมลง ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงดูดแมลง โดยใช้คื่นแสงและความถี่ที่ 380-400 นาโนเมตร ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่แมลงชอบที่สุด โดยหลอดไฟดักแมลงมีหลายยี่ห้อ

15 w Black-light Tube แบบไม่หุ้มฟิล์ม        15 w Black-light Tube แบบหุ้มฟิล์ม  

20 w Black-light Tube แบบไม่หุ้มฟิล์ม        20 w Black-light Tube แบบหุ้มฟิล์ม  

40 w Black-light Tube แบบไม่หุ้มฟิล์ม        40 w Black-light Tube แบบหุ้มฟิล์ม   

15 w Black-light Tube แบบไม่หุ้มฟิล์ม  Long life อายุการใช้งาน 2 ปี       

15 w Black-light Tube แบบหุ้มฟิล์ม      Long life อายุการใช้งาน 2 ปี  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง