การรมยาคลุมกองสินค้าตามมาตราฐาน (AQIS) จากประเทศออสเตรเลีย

หากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าต้องผ่านการรมยากำจัดแมลงและมีในรับรอง เพื่อให้ สามารถเข้าสู่ประเทศปลายทางได้อย่างราบรื่น เคมอิม แผนกรมยา มีประสบการณ์ มากกว่า 30ปี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมมาตราฐาน 
(AQIS) จากประเทศออสเตรเลีย
*แล้วมีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงใน
การจ้างบริษัทที่จะมาทำบริการคลุมกองสินค้า

1. ผู้เชี่ยวชาญผ่านการ Traning 
    ผู้เชี่ยวชาญผ่านงานภาคปฎิบัติจริง มาอย่างยาวนาน และได้มีการอบรมองค์ความรู้ตามมาตรฐาน

2. ได้การรับรองจากองค์กรมาตราฐาน (AQIS)
    การันตีได้จากการรับรองและอบรมจากหน่วยงานที่ได้มาตราฐานการส่งออกจากออสเตรเลีย (AQIS)

3.ตรวจสอบระบบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน
   เพราะการรมยาคลุมกอง เป็นการใช้สารแบบ "เมทธิลโบรไมด์" ซึ่งเป็นสารที่ต้องใช้ความ 
  ระมัดระวังในการทำบริการ เราจึงต้องมีขั้นตอนตรวจสอบในทุกขั้นตอนในระหว่างปฎิบัติ       งาน เช่นการวัดการรั่วซึมของสารเคมี ที่อยู่ในการคลุม กองสินค้า ให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ตามตารางการรับรอง รวมถึงวัดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตราฐานออสเตรเลียเท่านั้นเป็นต้น

4.มาตราฐานความปลอดภัยของสินค้า และคน ต้องมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด
 สิ่งสำคัญที่สุดในการทำบริการรมยา คลุมกองสินค้า ก็คือความปลอดภัยของสินค้า
และคน จึงต้องมีมาตราการการปิดกั้นบริเวณพื้นที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อเช็คความเรียบร้อยให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

*รูปขั้นตอนการทำงาน 

- สินค้าของลูกค้าที่จะทำการคลุมกองรมยาสินค้า

- วัดปริมาตร (กว้างxยาวxสูง) ของสินค้า เพื่อคำนวนการใช้สารรมยา

- นำอุปกรณ์ต่างๆเตรียมการทำงาน

- ทำการวางสายวัดความเข้มข้นของสารรมยา เพื่อให้ได้ความเข้มข้นตามมาตราฐานของออสเตรเลีย

- วางสายปล่อยสารรมยา เพื่อเอาไว้ปล่อยสารรมยา

- นำผ้ามาวางตามมุม เพื่อการกันกระแทก และเพื่อไม่ให้พลาสติกขาด

 - ขั้นตอนการผสมสารรมยา เริ่มต้นด้วยการเตรียมต้มน้ำ

  เตรียมผ้าพลาสติกเพื่อคลุมกองสินค้า

 เริ่มทำการคลุมสินค้า

 

- ใช้ตัวหนีบเก็บมุมพลาสติกที่คลุมกองสินค้าให้มิดชิด เพื่อไม่ให้สารเคมีออกมา

 นำท่อนทราย มาทับชายผ้าคลุม เพื่อป้องกันไม่ให้สารรมยาระเหย

 - วิธีการวางท่อนทราย ควรวางแนวหมือนก่ออิฐบล็อค โดยการวางสลับฟันปลา

- เตรียมแก๊ซ หรือ สารรมยม "เมทธิลโบรไมด์" เพื่อรมสินค้า

 

  - กั้นบริเวณที่กองสินค้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย ระหว่างการปล่อยสารรมยา

 - หลังจากทำการปล่อยสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเช็ครอยรั่ว ของสารรมยา

 - ทำการวัดค่า ครึ่งชั่วโมงแรก เพื่อให้ได้สารรมยา ตามมาตรฐานที่กำหนด

 - ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วทำการวัดค่าความเข้มข้นของสารรมยาอีกครั้ง ก่อนส่งสินค้าขึ้นตู้ส่งออก

ภาพ ก่อน - หลัง การทำบริการ

แสดงความคิดเห็นตรงนี้

email ของคุณจะไม่แสดง กรุณากรอกข้อมูลใน ช่อง* ให้ครบถ้วนก่อนโพส