5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคากำจัดปลวกต่าง เลือกบริษัทกำจัดปลวกอย่างไร?

5 เหตุผลที่ราคากำจัดปลวก ต่างกัน

ปลวกขึ้นบ้านทีไร นอกจากจะกลัวว่าแก้หายบ้างไม่หายบ้าง หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมราคากำจัดปลวกแต่ละบริษัทไม่เท่ากันเลย บ้างก็ไม่มีราคาตายตัว และแต่ละเจ้าก็ใช้วิธีที่ต่างกัน บ้างก็มีราคาตายตัว ตามพื้นที่และตารางเมตร วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่า ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อราคากำจัดปลวกที่แตกต่างกัน เราจะได้ทราบว่าทำอย่างไรเมื่อปลวกขึ้นบ้าน และเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่ตรงใจ ซึ่งการกำจัดป้องกันปลวก ปัญหาปลวกเองก็เหมือนการรักษาโรคมะเร็ง ต้องวินัจฉัยให้คุณหมอตรวจ เพื่อรักษาและป้องกัน ตามผู้ป่วยแต่ละคน ดั้งนั้นมาดู 5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกำจัดปลวก

 

1. ขนาดของพื้นที่ 

เพราะปลวก 90% ในประเทศไทย มาจากใต้ดิน ดังนั้นวิธีป้องกันปลวกด้วยเคมีคือการสร้างฉนวนเคมีบ้านพื้นดินไม่ให้ปลวกขึ้นมาทำลายบ้าน ดังนั้นขนาดของพื้นที่บ้านจะมีผลโดยตรงต่อปริมาณเคมีที่ใช้ ยิ่งขนาดพื้นที่ใหญ่ยิ่งต้องใช้มาก เหมือนการให้ยาตามน้ำหนักตัวผู้ป่วย ทั้งนี้ระยะเวลาและปริมาณในการกำจัดปลวกขึ้นอยู่กับคุณภาพของเคมีโดยดูได้ตามฉลากเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากปัจจัยพื้นที่และภูมิอากาศอาจจะมีผลเช่นกัน

 

2. ลักษณะของปัญหา

เพราะบ้านแต่ละหลัง เจอปัญหาต่างกัน บางบ้านไม่มีปลวกขึ้นต้องการแค่ป้องกัน  ดังนั้นการใช้เคมีที่ อาจจะเพียงพอแล้ว แต่หากมีปลวกมากกว่าหนึ่งรังในบ้าน หรือมีการดื้อต่อเคมีหรือเป็นจุดที่ยากต่อเคมี จำเป็นที่ต้องใช้เหยื่อกำจัดปลวก  เพื่อส่งต่อพิษไปยังนางพญาปลวกเพื่อให้ล่มสลายทั้งรัง โดยเหยื่อกำจัดปลวกจะมีราคาสูงและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการ  เหมือนการจัดการมะเร็งที่มีหลายๆวิธีขึ้นอยู่กับระยะการเติบโตของมะเร็ง ไม่ว่าการให้ยาหรือฉายรังสี  ปลวกเช่นเดียวกันต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญดังเช่นหมอ

 

 

 

3. ข้อจำกัดของพื้นที่บริการ

สารเคมีที่ผ่าน อย. รับรองอย่างถูกต้อง เพื่อให้ใช้ในการกำจัดแมลง (ไม่ใช่การเกษตร) โดยปกติจะมาค่าความปลอดภัยที่สูงมากโดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ ดังนั้นเคมีที่ผ่านการรับรองจึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามสัตว์น้ำบางชนิดเช่นกุ้งปลา มีลักษณะชีววิทยาที่ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจจะมีผลโดยสารเคมีกำจัดปลวก ดังนั้นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสเปร์ยเคมีในบริเวณนั้นๆ หรือ  ในบางกรณีที่ลูกค้ารู้สึกไม่ต้องการใช้สารเคมีในการกำจัดและป้องกัน 

ในกรณีนี้ เหยื่อกำจัดแมลงเป็นทางออกที่ไม่มีการฉีดพ่นให้เกิดความเสี่ยงที่จะไปปนเปื้นในแหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำอาศัยได้  จำเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดและมีผลต่อราคา

 

 

 

4. ความเร็วในการจัดการ

เพราะความเร็วในการกำจัดปลวก ของเคมีและเหยื่อไม่เท่ากัน โดยเหยื่ออาจจะเห็นการล่มสลายของรังได้เร็วที่สุดภายใน 1 เดือน แต่เคมีหลายๆชนิดอาจจะเห็นการตายของปลวกทันทีแต่โดยมากปัญหามักจะกลับมาเพราะนางพญาที่อยู่ใต้ดินไม่ตายปลวกจึงหนีไปสร้างรังใหม่ๆ  โดยเฉลี่ยในการกำจัดปลวกอย่างหายขาดจะอยู่ระหว่าง 1-8 เดือน  โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้และความรู้ของผู้ให้บริการ

 

5. แบรนด์เคมีที่ใช้กำจัด ได้รับรอง

ในปัจจุบันมีเคมีที่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา สมุนไพรกำจัดแมลง หรือการใช้เคมีเกษตรที่มีราคาถูกกว่า นำมาใช้กำจัดปลวกในบ้านอย่างผิดกฎหมาย อันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้าน และไม่หายขาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสอบถามที่มาของสารเคมี และแน่ใจว่า ผู้ให้บริการได้รับการอบรมในการใช้เคมีอย่างถูกต้อง

 

 

จะเห็นได้ว่า การกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิ์ภาพจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจาก ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรสอบถามราคาโดยไม่มีการวินัจฉัยปัญหา ซึ่งปกติแล้วก็เข้าให้คำปรึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว หากเปรียบเทียบก็เหมือนเราเข้าปรึกษากับคุณหมอก่อนที่จะรักษา เพื่อได้รับคำแนะนำเพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิ์ภาพ

 

แสดงความคิดเห็นตรงนี้

email ของคุณจะไม่แสดง กรุณากรอกข้อมูลใน ช่อง* ให้ครบถ้วนก่อนโพส