ปลวกพันธุ์ไหนบุกบ้าน?ก่อนเรียกบริษัทกำจัดปลวก ต้องรู้ ปลวกบ้าน ปลวกสวน

ปลวกพันธุ์ไหนบุกบ้านเรา? มาดูชนิดของปลวกที่สามารถบุกบ้านคุณในประเทศไทย!

 ทำไมเราต้องรู้จักกลุ่มและชนิดของปลวก เพราะปลวกต่างชนิดกันจากมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการกินอาหารส่งผลให้ การควบคุมมีความแตกต่าง และสารเคมีที่ใช้ควบคุมจะให้ประสิทธิ์ภาพไม่เท่ากัน เช่นปลวกบางชนิดไม่สามารถควบคุมด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือบางชนิดต้องการอัตตราสารเคมีที่สูงกว่าปกติ จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะเลือกใช้ ได้อย่างถูกต้อง

ปลวกถูกจะเป็นแมลงรบวนที่ทำลายสิ่งปลูกสร้างและสร้างความเสียหายทำลายเป็นมูลค่ามากที่สุดต่อมวลมนุษย์ ซึ่งในประเทศไทยมีทั้งปลวกบ้าน ปลวกสวน และปลวกป่าซึ่งสามารถบุกรุกบ้านเราได้ มาหลายๆชนิดซึ่งบางชนิดที่อาศัยในป่าอาจจะเจอตามบ้านเนื่องจากปัจจุบัน เราได้สร้างที่อยู่อาศัยจนหลายครั้งบุกรุกพื้นที่ที่อยู่อาศัยของมันเหมือนเช่นแมลงและสัตว์ป่าชนิดอื่น มีการค้นพบปลวกประมาณ 2,000 ชนิด เอเชียตะวันออกมี 270 ชนิด และพบในไทย 90 ชนิดโดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้, ลวกไม้แห้ง, และปลวกที่อาศัยอยู่ในรังขนาดเล็ก

  เรามาติดต่อปลวกประเภทต่างๆดังนี้

 

 1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้

ปลวกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาหากมองด้วยตา แต่ในประเทศไทยปลวกไม้แห้ง เราจะสามารถสังเกตุง่ายๆด้วยขี้ของมันดังภาพ จะมีลักษณะเป็นเม็ดซื่งจะมีความแข็งเป็นเม็ดต่างกับ รอยทำลายของม็อดซึ่งจะเป็นผงฝุ่น ปลวกไม้แห้งในประเทศไทยที่ค้นพบได้คือ

 

 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

 

 • ปลวกไม้แห้ง (Dry-Wood Termites)

ปลวกชนิดนี้อาศัยอยู่ในไม้แห้ง หรือไม้ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และมีความชื้นต่ำ ปลวกชนิดนี้ทำลายภายในเนื้อไม้จนเหลือเป็นฟิลป์บางมองด้านนอกเหมือนไม้ปกติ Cryptotermes cavifrons, Cryptotermes brevis, Cryptotermes bengalensis, Cryptotermes cynocephalus

 

 

 

 

 

 • Cryptotermes cavifrons

 

 • Cryptotermes brevis

 

 • ปลวกไม้ชื้น (Damp-Wood Termites)

ปลวกชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มตายที่มีความชื้นสูง
 • Neotermes greeni
 • Neotermes castaneus
 • Neotermes connexus
 • Neotermes jouteli
 • Neotermes kemneri

 

2. ปลวกอาศัยในดิน

ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหากินบนพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไปส่วนใหญ่จทำรัง เป็นท่อทางเดินดินหุ้มตัวเพื่อป้องกันการเสียความชื้นและหลบซ่อนจากศัตรูที่มารบกวน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่

ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites) เป็นปลวกที่ทำรังใต้ดิน เช่น Coptotermes  ซึ่งชนิดนี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นปลวกที่พบได้ 90% ในการทำลายในเมือง ในประเทศไทย

 • Coptotermes travians
 • Coptotermes curvignathus
 • Coptotermes havilandi
 • Coptotermes kalshoveni
 • Coptotermes sepangensis

 

ปลวกที่อาศัยอยู่ในจอมปลวก (Mound-Building Termites)

เป็นปลวกที่สร้างรังใหญ่อยู่บนผิวดิน

 

 • Macrotermes gilvus
 • Macrotermes pakistanicus

 

 • Globitermes sulphureus
 • Odontotermes

 

ปลวกที่อาศัยอยู่ในรังขนาดเล็ก (Carton-Nest Building Termites)

เป็นปลวกที่สร้างรังขนาดเล็กบนดินหรือเหนือดินเช่นกิ่งไม้ ต้นไม้เสาไฟฟ้า

 • Microtermes

 • Nasutitermitinae
 • Schedorhinotermes

 

 

 

 

 

ที่มา: “การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง” http://ento.agr.ku.ac.th/

 

 

แสดงความคิดเห็นตรงนี้

email ของคุณจะไม่แสดง กรุณากรอกข้อมูลใน ช่อง* ให้ครบถ้วนก่อนโพส