เทมีการ์ด 1% เอสจี ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ทรายทีมีฟอส 1% ยี่ห้อ เทมีการ์ด (Temeguard)    มี 3 แบบ 1 ถังมี 25 กิโลกรัม    1. แบบถัง 25 กิโลกรัม (ไม่มีซอง)    2. แบบซอง 50 กรัม 500 ซอง / ถัง   ทรายกำจัดลูกน้ำ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ ทีมีฟอส 1% (Temephos 1% W/W)    - ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะอีก    - สามารถใช้กำจัดตัวอ่อนของแมลงต่า

เทมีการ์ด 1% เอสจี ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เทมีการ์ด 1% เอสจี ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย

0.00 ฿

ทรายทีมีฟอส 1% ยี่ห้อ เทมีการ์ด (Temeguard)

   มี 3 แบบ 1 ถังมี 25 กิโลกรัม

   1. แบบถัง 25 กิโลกรัม (ไม่มีซอง)

   2. แบบซอง 50 กรัม 500 ซอง / ถัง  

ทรายกำจัดลูกน้ำ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ ทีมีฟอส 1% (Temephos 1% W/W) 

   - ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะอีก

   - สามารถใช้กำจัดตัวอ่อนของแมลงต่างๆ ได้ดีอีกด้วย เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ 

แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

   - ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ เช่น ยุงลาย

ยุงก้นปล่อง

   - ปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด

    วิธีใช้
- ใส่ในภาชนะน้ำใช้ น้ำทั่วไปในอัตราส่วน 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร หรือ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ

140 ลิตร (1 ช้อนชา เท่ากับ 7 กรัม)

    วิธีเก็บรักษา


   - เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง


    วิธีแก้พิษเบื้องต้น


   - หาก ทรายกำจัดลูกน้ำ ถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำสบู่ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก

แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

   - หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการละคายเคืองทุเลา หาก

ไม่ทุเลาให้รีบพบแพทย์

   - หากกลืนกิน ทรายกำจัดลูกน้ำ ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอและ

ให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที

สินค้าที่เกี่ยวข้อง