คอสตา

คอสตา ชื่อสามัญ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 2.5 % คุณสมบัติ กำจัด ยุง แมลงสาบ มด                วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง          -กำจัดยุง โดยการพ่นแบบหมอกควัน ใช้ คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 250 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่

คอสตา, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

คอสตา

0.00 ฿
คอสตา
ชื่อสามัญ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 2.5 %
คุณสมบัติ กำจัด ยุง แมลงสาบ มด
      
        วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง 
 
      -กำจัดยุง โดยการพ่นแบบหมอกควัน ใช้ คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 250 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 
      -กำจัดยุง โดยการพ่นแบบ ULV ใช้ คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 50 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 
      -ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงคลาน ใช้ คอสตา อัตรา 12 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 24
ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง