ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี

ชื่อผลิตภัณฑ์  ไซเปอร์เมทริน 10% (ไซเพอร์การ์ด)ขวดพีอี สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 10% w/vข้อมูลทั่วไป-บรรจุภาชนะขวดโคเอท(พลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12ลิตร)- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง- ชื่อและอัตราส่

ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี

0.00 ฿

ชื่อผลิตภัณฑ์  ไซเปอร์เมทริน 10% (ไซเพอร์การ์ด)ขวดพีอี


สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 10% w/v
ข้อมูลทั่วไป
-บรรจุภาชนะขวดโคเอท(พลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12ลิตร)
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Cypermethrin 10% w/v
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุขและเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

การใช้งานสำหรับยุง

วิธีใช้   ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว
1.สำหรับกำจัดแมลงบิน ใช้ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

2.สำหรับกำจัดแมลงคลาน
ใช้ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี อัตรา 1.25 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3.เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)ใช้วินเนอร์ 100 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 70 ลิตรนำส่วนผสมฉีดพ่น
ในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร
มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก = 2,000 mg/kg
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงอัตราการตายเท่ากับ 100%(พ่นกับเครื่องพ่น ULV)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง