ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี กำจัด ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มด

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี รายละเอียดเคมีกำจัดแมลง ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ สารสำคัญ : Cypermethrin 10% W/V EC สำหรับฉีดพ่นกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว 1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี  กำจัด ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มด, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี กำจัด ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มด

0.00 ฿

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี

รายละเอียดเคมีกำจัดแมลง ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ

สารสำคัญ : Cypermethrin 10% W/V EC

สำหรับฉีดพ่นกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ อัตรา 10 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

2. สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ อัตรา 12.5 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

รายละเอียดทางเทคนิคของเคมีกำจัดแมลง ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ

- ชื่อทางการค้า ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ (Cyperguard 10 EC BIO)

- กลุ่มสารเคมี ไซเพอร์เมทริน 10% W/V EC (Cypermethrin 10% W/V EC )

- ชนิดหรือรูปแบบ สำหรับฉีดพ่นกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

- ประโยชน์ ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง -แมลงวัน แมลงสาบ มด

- ลักษณะปรากฎ เป็นของเหลวใส สีเหลืองเล็กน้อย

- ขนาดบรรจุ ขวดละ 1 ลิตร

- เลขที่ อย. วอส. 1198/2555

สินค้าที่เกี่ยวข้อง