เหยื่อกำจัดหนู สะตอม BASF โฟลคูมาเฟน

เหยื่อหนู 10 กก. 16 กรัม ยาเบื่อหนู สะตอม วิธีกําจัดหนู โฟลคูมาเฟน (Flocoumafen) เหยื่อพิษสำเร็จรูป ใช้กำจัดหนูในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาคาร ร้านอาหาร ภัตตาคาร

สะตอม โปร, Basf,เหยื่อกำจัดหนู - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

สะตอม โปร

0.00 ฿

สะตอม 3 กก. สะตอม ขนาด 16 กรัม สะตอม - กำจัดปลวก สะตอม โปร สะตอม 

ประโยชน์

- สะตอม เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูป ใช้กำจัดหนูในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาคาร ร้านอาหาร ภัตคาร โรงงาน โกดังสินค้า อื่นๆ 

-โรงงาน ร้านอาหาร โกดัง โดยวางเหยือพิษในกล่องสำหรับใส่เหยื่อพิษเพื่อกันสัตว์อืนมากิน (ปกติแล้วสัตว์อื่นจะไม่กิน ถ้ากินต้องกินเป็นจำนวนมากเท่าน้ำหนักตัวสัตว์ชนิดนั้นๆ ถึงจะตาย) โดยวางกล่องเหยื่อพิษไว้ตามข้างบริเวณโรงงาน โกดัง ร้านอาหาร หรือ จุดที่เห็นหนูเดินผ่านตามมูลหนู เป็นต้น

คำเตือน

- ห้ามรับประทาน 

- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 

- ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง 

- ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันมิให้ สะตอม สัมผัสถูกร่างกายในขณะปฎิบัติงาน

- ห้ามดืมน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ สะตอม

- ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้งก่อนทำลาย แล้วฝังดินหรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย 

- ห้ามเทน้ำล้างภาชนะบบรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ

- ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฎิบัติงานเสร็จแล้ว

อาการเกิดพิษ 

      สะตอม เป็นสาร anticoagulant ผู้ได้รับสารพิษอาจมีเลือดไหลออกทางจมูก เหงือ ผิวหนังที่เป็นแผล หรือ มีเลือดปนในปัสสาวะและอุจจาระ บริเวณผิวหนังหรือริมฝีปากที่สัมผัสสะตอม อาจมีรอยสีฟ้าติดอยู่โดยสังเกตเห็นได้ อาการพิษอาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับสารแล้วหลายชั่วโมงหรืออาจนานถึง 5-6 วัน 

 

การแก้พิษเบื้องต้น 

1. ถ้าสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

2. ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด

3. ถ้ากลืนกินด้วยโดยผู้ป่วยยังมีสติรู้สึกตัว รีบให้อาเจียนโดยการล้วงคอ รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลาก สะตอม

*คำแนะนำสำหรับแพทย์

     ถ้าผู้ป่วยได้รับ สะตอม ทางปากไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ล้างท้อง ยาแก้พิษ คือ ไวตามิน K1   ( Phytomenadione ) ตรวจวัด Prothrombin time เป็นระยะจนกระทั่งอยุ่ในระดับปกติ และอาการตกเลือดสิ้นสุดลง  

       

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง