เฟนโดน่า 10 เอสซี

เคมีภัณฑ์ Fendona 10 SC( สูตรน้ำ) (เฟนโดน่า 10 เอสซี) Fendona 10 SC - เฟนโดน่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเอนกประสงค์ ปลอดภัย ...เฟนโดน่า - เครื่องพ่นละอองฝอย ข้อมูลความปลอดภัย (safety data sheet) เฟนโดน่า 1.5 เอสซี(fendona 1.5 sc  เครื่องพ่นยุง พ่นยา ฆ่าเชื้อโรค UlV Cold Fogger - Timeline | Facebook สารเคมีกำจัดยุง แมลง Fendon

เฟนโดน่า 10 เอสซี

0.00 ฿

เคมีภัณฑ์ Fendona 10 SC( สูตรน้ำ) (เฟนโดน่า 10 เอสซี) Fendona 10 SC - เฟนโดน่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเอนกประสงค์ ปลอดภัย ...เฟนโดน่า - เครื่องพ่นละอองฝอย ข้อมูลความปลอดภัย (safety data sheet) เฟนโดน่า 1.5 เอสซี(fendona 1.5 sc  เครื่องพ่นยุง พ่นยา ฆ่าเชื้อโรค UlV Cold Fogger - Timeline | Facebook สารเคมีกำจัดยุง แมลง Fendona 10 SC เฟนโดน่า 10 เอสซี สารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเปอร์เมทริน  

เฟนโดน่า 10 เอสซี สารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเปอร์เมทริน

ประโยชน์

 1. ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงวัน ยุง แมลงสาบ มด เห็บ หมัด ไร แมลงวัน ไรพื้นที่นกนางแอ่น ไม่มีกลิ่นฉุน
 2. ใช้สำหรับชุบมุ้งเพื่อกำจัดยุง

วิธีใช้
ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นบนพื้นผิว
(ควรเขย่าภาชนะบรรจุ )
 • สำหรับแมลงบิน 
       ควรเขย่าภาชนะบรรจุ เฟนโดน่า 10 เอสซีก่อนใช้เฟนโดน่า 10 เอสซี จำนวน 60                      มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปใช้ฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตร พื้นที่ 20          ตารางเมตรฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง
 • สำหรับแมลงคลาน
       ใช้ เฟนโดน่า 10 เอสซี จำนวน 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปใช้        ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อน              ของแมลง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • สำหรับชุบมุ้ง
       ชุบมุ้งให้ได้ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ในขนาด 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 ตารางเมตรของมุ้ง        (มุ้ง Polyester)
       ผสมเฟนโดน่า 10 เอสซี 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 30 มิลลิลิตร แล้วนำไปชุบมุ้งใน              ปริมาณ 30 มิลลิลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อชุบมุ้งจน เฟนโดน่า 10 เอสซี กระจายทั่วมุ้ง          ตามอัตราส่วนที่กำหนดข้าต้นแล้วนำไปผึ่ง หรือตากในที่ร่มจนแห้ง แล้วจึงนำมุ้งไปใช้ได้          ควรชุบใหม่ทุก 3 เดือน การชุบควรกระทำโดยผู้ที่มีความชำนาญ หรืออยู่ในความดูแลของ        ผู้ที่มีความชำนาญ

วิธีเก็บรักษา
เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน


คำเตือน
 1. ห้ามรับประทาน
 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 3. หลังจากพ่น เฟนโดน่า 10 เอสซี เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 5. ขณะทำการฉีดพ่น เฟนโดน่า 10 เอสซี ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 6. ภาชนะบรรจุ เฟนโดน่า 10 เอสซี เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และ ห้าม นำไปเผาจะเกิดอันตราย
 7. ห้าม ทิ้ง เฟนโดน่า 10 เอสซี หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงใน แม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

​วิธีแก้พิษเบื้องต้น
 1. หากถูกผิวหนังให้ล้าออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เฟนโดน่า 10 เอสซี
 3. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
 4. หากกลืนกิน เฟนโดน่า 10 เอสซี ห้าม ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุฉลาก
          หรือใบแทรกของ เฟนโดน่า 10 เอสซี
โปรดอ่านฉลากโดยละเอียดก่อนใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง