คลีนเบท โกลด์ Clean Bait Gold

คลีนเบท โกลด์ Clean Bait Gold เลขที่ อย.      วอส.455/2552 สารออกฤทธิ์  chlopyrifos…..1% ปริมาณ         35 กรัม  สามารถกำจัดแมลงสาบได้ดีคลีนเบทโกลด์ ควบคุมแมลงสาบได้อย่างไร ? คลีนเบทโกลด์ ยู่ในรูปแบบของเหยื่อ หรือเรียกง่ายๆว่าเจลกำจัดแมลงสาบ มีคุณสมบัติเฉพาะในการดึงดูดแมลงทุกสายพันธุ์ องค์ประกอบใน คลีนเบทโกลด์ เจลทุกส่

คลีนเบท โกลด์ Clean Bait Gold, Ladda,เคมีกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

คลีนเบท โกลด์ Clean Bait Gold

0.00 ฿

คลีนเบท โกลด์ Clean Bait Gold

เลขที่ อย.      วอส.455/2552

สารออกฤทธิ์  chlopyrifos…..1%

ปริมาณ         35 กรัม

 สามารถกำจัดแมลงสาบได้ดี
คลีนเบทโกลด์ ควบคุมแมลงสาบได้อย่างไร ?

คลีนเบทโกลด์ ยู่ในรูปแบบของเหยื่อ หรือเรียกง่ายๆว่าเจลกำจัดแมลงสาบ มีคุณสมบัติเฉพาะในการดึงดูดแมลงทุกสายพันธุ์ องค์ประกอบใน คลีนเบทโกลด์ เจลทุกส่วนล้วนเสริมประสิธิภาพ
ซึ่งกันและกัน สารเดิมและสารดึงดูด ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปคือ เหยื่อทำหน้าที่ล่อให้แมลงสาบเข้ามากิน สารพิษ คือ Chlopyrifos 1% w/w ซึ่งจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทของแมลงในการทรงตัวและตายอย่างเฉียบพลัน
กระบวนการกำจัดแมลงสาบของเจลคลีนเบทโกลด์
สารChlopyrifos ที่อยู่ในเจล จะทำปฎิกิริยาเมื่อแมลงสาบกินเหยื่อเข้าไปโดย การสัมผัสและกินตาย 

วิธีใช้
ใช้เหยื่อปริมาณ 3 กรัม ต่อพื้นที่ 6.6 ตารางเมตรป้ายลงกระดาษหรืออลูมิเนียมฟอยล์แล้วนำไปวางในที่มีแมลงสาบชุกชุมหรือชอบเดินผ่าน และควรใช้เหยื่อทุกๆสามเดือน

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง