ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer)-

กำจัดมด การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ ด้านในอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง ทำการสำรวจภายในอาคารอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะทำการวางเหยื่อกำจัดบริเวณที่พบตัวมด ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer) เป็นผลิตภัณฑ์ เหยื่อเจลกำจัดมด ใช้ควบคุมและกำจัดมดได้ตายทั้งรัง ลักษณะเจลเป็นสีฟ้าใส มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยดึงดูดม

ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer)-, Sherwood,เหยื่อกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer)-

0.00 ฿

กำจัดมด การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

  1. ด้านในอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง ทำการสำรวจภายในอาคารอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะทำการวางเหยื่อกำจัดบริเวณที่พบตัวมด

ดิจิทอล คิลเลอร์ (Digital killer)

เป็นผลิตภัณฑ์ เหยื่อเจลกำจัดมด ใช้ควบคุมและกำจัดมดได้ตายทั้งรัง ลักษณะเจลเป็นสีฟ้าใส มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยดึงดูดมด ให้มากินเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพ Fโดยอาศัยหลักการที่มดงาน นำเหยื่อไปให้สมาชิกในรังกิน ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้า ทำให้มดกินเหยื่อโดยไม่รู้ตัว และส่งผลให้มดตายทั้งรัง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และเส้นทางมดจะลดปริมาณลง 50% ที่ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง