เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ยาฆ่าปลวกชนิดขับไล่

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี SCEA Wazary SC น้ำยาเคมีกำจัดปลวก เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี SCEA Wazary SC เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี หรือ วาซารี 10 เอฟแอล เป็นยาฆ่าปลวกชนิดขับไล่ที่มีตัวยาใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วโลก และเป็นสูตรลักษณะเฉพาะในการปกป้องและกำจัดปลวกได้เป็นอย่างดีในการป้องกันปลวกระยะเวลา 5 ปี, โดยการใช้จริงทางภาคส

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ยาฆ่าปลวกชนิดขับไล่, Sumitomo,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี ยาฆ่าปลวกชนิดขับไล่

0.00 ฿

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี SCEA Wazary SC

น้ำยาเคมีกำจัดปลวก เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี SCEA Wazary SC

เอสซีอีเอ วาซารี เอสซี หรือ วาซารี 10 เอฟแอล เป็นยาฆ่าปลวกชนิดขับไล่ที่มีตัวยาใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วโลก และเป็นสูตรลักษณะเฉพาะในการปกป้องและกำจัดปลวกได้เป็นอย่างดีในการป้องกันปลวกระยะเวลา 5 ปี, โดยการใช้จริงทางภาคสนาม ซึ่งมีการระบุ อัตราส่วนในการผสมเป็น 1 : 40 (หรือ 0.25% ของตัวยา) และในระยะเวลา 3 ปี ใช้ในอัตราส่วน 1 : 80 (หรือ 0.125% ของตัวยา)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง