เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด คอคโรช เบท

เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด คอคโรช เบท (Optigard Cockroach Gel Bait) ประโยชน ใช้กำจัดแมลงสาบภายในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร สารออกฤทธิ์  อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 0.1% W/W อยู่ในกลุ่มสาร Avermectin ผลกระทบต่อแมลง สารออกฤทธิ์จะเข้าไปทำลายการรับส่ง ประจุไฟฟ้า ของช่องกลูตาเมตในเส้นประสาท ของแมลงทำให้เกิดการไหล

เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด คอคโรช เบท

0.00 ฿

เจลแมลงสาบ ออพทิการ์ด คอคโรช เบท

(Optigard Cockroach Gel Bait)

ประโยชน ใช้กำจัดแมลงสาบภายในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร

สารออกฤทธิ์  อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 0.1% W/W อยู่ในกลุ่มสาร Avermectin

ผลกระทบต่อแมลง สารออกฤทธิ์จะเข้าไปทำลายการรับส่ง ประจุไฟฟ้า ของช่องกลูตาเมตในเส้นประสาท ของแมลงทำให้เกิดการไหลเข้าของประจุมากเกินไป ระบบประสาทและ กลามเนื้อของแมลงสาบจะเป็นอัมพาต แมลงสาบจะตายในที่สุด

บรรจุ 30 กรัม/หลอด

วิธีใช้ ป้ายเจลแมลงสาบ ออพทิการ์ดเจล 1-3 หยด บริเวณที่พบแมลงสาบ แมลงสาบชอบเดินผ่าน หรือบริเวณที่แมลงสาบชุกชุม

วิธีการเก็บรักษา เก็บในที่แห้งให้ห่างจากอาหาร เด็ก สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

ข้อควรระวัง

• หลังจากหยิบจับและใช้ผลิตภัณฑ์ จะต้องล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

• ภาชนะบรรจุห้ามนำมาใช้ซ้ำ ให้ทิ้งหรือทำลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง