เว็นเดทต้า ไนโตร เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

เว็นเดทต้า ไนโตร Vendetta Nitro * เหยื่อกำจัดแมลงสาบ ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ : โคลไทอะนิดิน (Clothianidin)          0.5 % w/w                                            ไพริพรอกซีเฟน (Pyriproxyfen)       0.5 % w/w ประโยชน์  :  เป็นเหยื่อสำเร็จรูปใช้กำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน อาคาร สถานีที่โรงงาน โกดังสินค้า วิธีใช้ : 

เว็นเดทต้า ไนโตร เหยื่อกำจัดแมลงสาบ, Sumitomo,เหยื่อกำจัดหนู - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เว็นเดทต้า ไนโตร เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

0.00 ฿

เว็นเดทต้า ไนโตร

Vendetta Nitro * เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ : โคลไทอะนิดิน (Clothianidin)          0.5 % w/w

                                           ไพริพรอกซีเฟน (Pyriproxyfen)       0.5 % w/w

ประโยชน์  :  เป็นเหยื่อสำเร็จรูปใช้กำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน อาคาร สถานีที่โรงงาน โกดังสินค้า

วิธีใช้ : 1. ถอดฝาออกจากกระบอกฉีด แตะหลอดที่พื้นบริเวณที่ต้องการใช้ และดันกระบอกสูบเพื่อหยอด

เว็นเดทต้า ไนโตร ตามซอกมุม หรือรอยแตก บริเวณที่แมลงสาบชุกชุม หรือชอบอาศัยอยู่ หลังใช้เสร็จให้ปิดฝา

  1. ห้ามใช้เว็นเดทต้า ไนโตร  ในบริเวณที่เพิ่งมีการฉีดพ่นสารกำจัดแมลง และห้ามฉีดพ่นสารกำจัดแมลงลงบนเหยื่อ เพราะจะลดการดึงดูดของเหยื่อ
  2. เว็นเดทต้า ไนโตรจะสามารถเกาะติดได้กับพื้นผิวที่ไม่มีฝุ่น และไม่เหนียวเหนอะหนะ
  3. แนะนำให้ตรวจสอบเหยื่อด้วยสายตา หลังจากหยอดเหยื่อไปแล้ว 2 - 4 สัปดาห์ หยอดเหยื่อเพิ่มเมื่อไม่พบเหยื่อบริเวณที่ใช้ และควรเติมเหยื่อก่อนที่เหยื่อจะหมดก่อน

อัตราการ

ชุกชุม

ของแมลงสาบ

อัตราการหยดเหยื่อที่แนะนำ

(เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม.) ปริมาณเหยื่อโยปริมาณ 0.025 กรัม

จำนวนจุด หรือหยด/พื้นที่ 10 ตร.ม

จำนวนจุด หรือหยด/พื้นที่ 1 ตร.ม

ทั่วไป

 0.25 - 0.50 กรัม  =     10 - 20   หยด

                   1 -   2  หยด

ปานกลาง

      1 - 3     กรัม  =     40 - 120 หยด

                   4 - 12  หยด

มาก

      6 - 12   กรัม  =   240 - 480 หยด

                 24 - 48  หยด

 

ขนาดและรูปร่างสามารถแตกต่างกัน แต่ให้อยู่ในปริมาณที่ระบุต่อตารางเมตร แบ่งเหยื่อเป็นหยดกลม

เพื่อง่ายเวลาแมลงสาบมากินเหยื่อ สามารถหยดและกระจายเหยื่อให้ทั่ว และครอบคุลมพื้นที่ให้มากที่สุด

ห้าม หยอด เว็นเดทต้า ไนโตร ไว้ใกล้กับอาหารหรือที่เก็บอาหาร และควรหยอดในที่มิดชิด

ห้าม หยอดในที่ที่เด็กเอื้อมถึงหรือสัตว์เลียได้

วิธีเก็บรักษา : เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุเดิมในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และอาหารสัตว์

คำเตือน : 1. ห้ามรับประทาน 2. ห้ามหยอดโดนคน สัตว์ เสื้อผ้า หรือเครื่องนอน 3. ห้ามฉีดพ่นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงใกล้บริเวณที่หยอด เว็นเดทต้า ไนโตร 4. ห้ามหยอด เว็นเดทต้า ไนโตร ในบริเวณที่มีการใช้ หรือบริเวณที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง โดยไม่ทำความสะอาดพื้นผิวก่อน  5. ห้ามใช้เหยื่อบริเวณที่มีการซักล้างเป็นประจำ เนื่องจากเหยื่ออาจโดนชะล้างออกไป  6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเหยื่อกับผ้า และเสื้อผ้า เนื่องจากอาจทำให้เกิดคราบเปื้อน  7. หลีกเลี่ยงการใช้เหยื่อบนพรม เนื่องจากอาจทำให้เกิดคราบเปื้อน และป้องกันการเกิดคราบให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับเหยื่อด้วยผ้าชุบน้ำ หรือฟองน้ำทันที 8. ภายหลังจากการใช้หรือหยิบจับต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้ง  9. ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วให้ทิ้งหรือทำลาย 10. ห้าม ทิ้ง เว็นเดทต้า ไนโตร หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ


วิธีแก้พิษเบื้องต้น : 1. หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 15-20 นาที หากสวมคอนแทคเลนส์อยู่ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 5 นาที แล้วจึงถอดคอนแทคเลนส์ออก จากนั้นล้างตาต่อด้วยน้ำสะอาด และให้ปรึกษาแพทย์ 2. หากถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก แล้วรีบล้างผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมากๆ ทันที เป็นเวลา 15-20 นาที และให้ปรึกษาแพทย์ 3. หากลืนกิน เว็นเดทต้า ไนโตร ห้ามทำให้อาเจียน ถ้าผู้ป่วยสามารถกลืนได้ให้จิบน้ำสะอาด แล้วรีบนำตัวส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ เว็นเดทต้า ไนโตร ห้ามให้อะไรทางปากแก่ผู้ป่วยที่หมดสติ 4. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เว็นเดทต้า ไนโตร ไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้ ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ แล้วให้เครื่องช่วยหายใจ หรือผายปอด.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง