อัลฟ่า โกลด์

ราคาถูก ซื้อที่ไหน  สารเคมีอัลฟ่าโกล์ด กำจัด แมลงบิน แมลงคลาน กระทรวงสาธารณสุขรับรอง กรมปศุสัตว์ มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก WTO กำจัดแมลงตามโกดัง ร้านอาหาร รถบัส เรือ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  อื่นๆ แมลงโรงเก็บ ธัญญาหาร โรงงานอาหาร โรงพยาบาล ห้องครัว ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เชอร์วู๊ดเคมีคอล จำกัด อัลฟ่า โกลด์ สารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเ

อัลฟ่า โกลด์, Sherwood Chemicals,เคมีกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

อัลฟ่า โกลด์

0.00 ฿

ราคาถูก ซื้อที่ไหน  สารเคมีอัลฟ่าโกล์ด กำจัด แมลงบิน แมลงคลาน กระทรวงสาธารณสุขรับรอง กรมปศุสัตว์ มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก WTO กำจัดแมลงตามโกดัง ร้านอาหาร รถบัส เรือ  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  อื่นๆ แมลงโรงเก็บ ธัญญาหาร โรงงานอาหาร โรงพยาบาล ห้องครัว ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เชอร์วู๊ดเคมีคอล จำกัด

อัลฟ่า โกลด์ สารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเพอร์เมทริน

       คือสารเคมีกำจัดแมลงชนิดคงฤทธิ์นานที่มีประสิทธิภาพสูง มีสารออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานใช้ป้องกันและกำจัดแมลง ยุง หมัด เห็บ มด แมลงสาบ แมลงวัน ตัวสามง่าม ริ้น ไร  แมลงศัตรูในโรงเก็บธัญญาหาร ในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องครัว ร้านอาหาร โรงพยาบาล อื่นๆ

อัตราการใช้ 

   เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลาน ใช้ อัลฟ่าโกลด์ 15-30 มิลลิกรัม ของสารออกฤทธิ์ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรในการฉีดพ่น โดยพิจารณาจากความรุนแรงของการระบาดของแมลงตามสภาพธรรมชาติต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ อัลฟ่าโกลด์ ยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) เพื่อควบคุมและกำจัดแมลงได้ดีทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 

ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงบิน

อัลฟ่าโกล์ 15 มล. ต่อน้ำ 4 ลิตร ฉีดพ่นได้ 160 ตารางเมตร

ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงคลาน

อัลฟ่าโกลด์ 6.5 มล. ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นได้ 20 ตารางเมตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง