สารเคมีเพสกาด อัลฟา 5 เอฟ แอล

PESGUARD ALPHA 5FL เพสกาด อัลฟ่า 5 เอฟ แอล สารออกฤทธิ์ เอสเฟนวาลีเรต 5% (Esfenvalelate 5%) กลุ่มสารเคมี ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ คุณสมบัติพิเศษ สารเอสเฟนวาลีเรต เป็นสูตรน้ำ และได้รับการรับรองจากกรมอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงสาบทุกสายพันธุ์ แมลงวัน และแมลงบิน (WHO/CTD/WHOPES/

สารเคมีเพสกาด อัลฟา 5 เอฟ แอล, cheminpestcontrol,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

สารเคมีเพสกาด อัลฟา 5 เอฟ แอล

0.00 ฿
PESGUARD ALPHA 5FL เพสกาด อัลฟ่า 5 เอฟ แอล
สารออกฤทธิ์ เอสเฟนวาลีเรต 5% (Esfenvalelate 5%) กลุ่มสารเคมี ไพรีทรอยด์สังเคราะห์
คุณสมบัติพิเศษ
สารเอสเฟนวาลีเรต เป็นสูตรน้ำ และได้รับการรับรองจากกรมอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงสาบทุกสายพันธุ์ แมลงวัน และแมลงบิน (WHO/CTD/WHOPES/97.2)
เป็นสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่น และ ใช้ได้ดีในทุกสภาพพื้นที่มีความเป็นพิษต่ำมาก ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
ฉีดพ่นได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถออกฤทธิ์กำจัดได้นานถึง 3 เดือนสามารถใช้กับการฉีดสเปรย์ หรือ เครื่องพ่นULV และ เครื่องพ่นโฟมได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) และได้รับการขึ้นทะเบียนยาให้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์รับรอง
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร / ขวด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง