แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC)

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC) ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย(อย.) เลขทะเบียน 112/2558 อยู่ในกลุ่มสาร ออร์กาโนฟอสเฟส (organophosphate) สารออกฤทธิ์ พิริมิฟอส เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% W/V ส่งผลต่อแมลงเมื่อได้รับสาร สารเคมีจะเข้าไป

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC)

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC)

0.00 ฿

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC)

ประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย(อย.) เลขทะเบียน 112/2558
อยู่ในกลุ่มสาร ออร์กาโนฟอสเฟส (organophosphate)
สารออกฤทธิ์ พิริมิฟอส เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% W/V
ส่งผลต่อแมลงเมื่อได้รับสาร สารเคมีจะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้กล้ามเนื้อของแมลงกระตุกสั่นจนเกิดอาการเกร็ง และตายในที่สุด
บรรจุ ขวดละ 1 ลิตร (1000 มิลลิลิตร)
วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อน

เก็บให้มิดชิดพ้นจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

วิธีผสม

(สำหรับแมลงคลาน)

 เช่น แมลงสาบ

(ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม แหล่งหลบซ่อน)

ผสม Actellic 50 EC จำนวน 50 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 1 ลิตร

หรือ ผสม Actellic 50 EC จำนวน 1 ลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร

 

อัตราการฉีดพ่น   

 

ฉีดพ่น(หลังจากผสมแล้ว)

ฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร

วิธีผสม

(สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน)

ผสม Actellic 50 EC จำนวน 50 มิลลิลิตร ต่อ น้ำมัน 1 ลิตร

หรือ ผสม Actellic 50 EC จำนวน 1 ลิตร ต่อ น้ำมัน 20 ลิตร

 

 

   อัตราการฉีดพ่นหมอกควัน                  

 

 

ฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร(ที่ผสมแล้ว) ต่อ 100 ลูกบาศก์เมตร

ฉีดพ่นในอัตรา 10000 มิลลิลิตร(ที่ผสมแล้ว) ต่อ 10000 ลูกบาศก์เมตร

ฉีดพ่นในอัตรา 20000 มิลลิลิตร(ที่ผสมแล้ว) ต่อ 20000 ลูกบาศก์เมตร 

 

วิธีผสม

(สำหรับฉีดพ่นกำจัดมอด)

   O.Colepotera

ผสม Actellic 50 EC จำนวน 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร

หรือ ผสม Actellic 50 EC จำนวน 1 ลิตร ต่อน้ำ 50 ลิตร

 

 อัตราการฉีดพ่น  

 

ฉีดพ่น (หลังจากผสมแล้ว)

ในอัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

หรือ 50 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร

 

 

คำเตือน 

1. โปรดใช้อย่างระมัดระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า

2. หลังจากฉีดพ่นเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

** หากมีการระคายเคืองหรืออาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากแอคเทลิค 50 อีซี

 

เคมีกำจัดมอด และแมลง แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic 50 EC)

 แอคเทลิค 50 อีซี เป็นยากลุ่มออกาโนฟอสเฟส ที่มีความปลอดภัยที่สุดก็ว่าได้เนื่องจาก แอคเทลิค 50 อีซี สารออกฤทธิ์คือ พิริมิฟอส เมททิล (pirimiphos-methy) 50% สามารถใช้กำจัดแมลงได้ในวงกว้าง คือสามารถใช้กับการฉีดพ่นสเปรย์ ใช้กับเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นหมอกควัน การกำจัดแมลง สามารถกำจัดแมลงบินเช่น ยุง แมลงวัน กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ตัวเรือด และสามารถกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ จำพวกมอด ได้เป็นอย่างดี

แอคเทลิค 50 อีซีเป็นยาที่มีคุณสมบัติสูงในการกำจัดแมลงบิน เนื่องจาก สารเคมีส่วนใหญ่ที่พบในการควบคุมปริมาณยุงและแมลงโดยมากจะเป็นสารกลุ่ม ไพรีทรอยด์ เพราะสารเคมีกลุ่มออกาโนฟอสเฟส (organophosphate) โดยปกติจะมีค่าความเป็นพิษสูงและมีกลิ่นแรงมาก จึงไม่นิยมใช้ในการพ่นควบคุมแมลงบิน แต่แอคเทลิค 50 อีซี เป็นสารที่มีค่าความปลอดภัยสูงมาก และยังมีเอกสารรับรองอีกมากมาย

 

มีการยืนยันจาก WHOPES ว่าเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ในการควบคุมแมลงที่มีความปลอดภัยสูงมาก และมีความปลอดภัยสูงที่สุดในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต ทั้งในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย แอคเทลิค 50 อีซี ยังเหมาะสมใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงที่ดื้อยาในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ และคาร์บาเมท ได้ดีอีกด้วย 

 

สำหรับการควบคุมยุงตามแหล่งน้ำ เรายังสามารถฉีดพ่นยาพิริมีฟอส เมทิล (pirimiphos-methyl) 50% ในอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดของลูกน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆได้ดี

 

ยากำจัดแมลงแอคเทลิค 50 อีซี มีเอกสารรับรองถูกต้องตามมาตราฐานองค์การอาหารและยา ว่าเหมาะสมกับการใช้ภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน โรงอาหาร สถานที่ราชการ เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง