เหยื่อกำจัดแมลงสาบ กรีน อีโว สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล

เจลกำจัดแมลงสาบ กรีนอีโว เหยื่อกำจัด เหยื่อกำจัดแมลงสาบ ขั้นตอนการกำจัดแมลงสาบ ควบคุมแมลงสาบ ป้องกันแมลงสาบ เหยื่อกำจัดแมลงสาบ กรีน อีโวนวัตกรรมในการกำจัดแมลงสาบเยอรมัน ที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้งานปราศจากการฟุ้งกระจายของสารเคมี ใช้งานง่ายไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษซึ่

เหยื่อกำจัดแมลงสาบ กรีน อีโว สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล, cheminpestcontrol,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เหยื่อกำจัดแมลงสาบ กรีน อีโว สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล

0.00 ฿

เจลกำจัดแมลงสาบ กรีนอีโว เหยื่อกำจัด เหยื่อกำจัดแมลงสาบ ขั้นตอนการกำจัดแมลงสาบ ควบคุมแมลงสาบ ป้องกันแมลงสาบ

เหยื่อกำจัดแมลงสาบ กรีน อีโว
นวัตกรรมในการกำจัดแมลงสาบเยอรมัน ที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้งานปราศจากการฟุ้งกระจายของสารเคมี ใช้งานง่ายไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษซึ่งเกิดจากสารเคมีที่มากจนเกินความจำเป็น ที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงสาบสูง ซึ่งเกิดจากเหยื่อที่ใช้ในการดึงดูดใหม่แมลงสาบเยอรมัน ได้มีการปรับปรุงสูตรโดยใช้อาหารที่แมลงสาบเยอรมันชื่่นชอบมาเป็นส่วนประกอบ ส่งผลให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดสินค้า: เพียงหยอดเท่าเม็ดถั่วเขียว ห่างกันพอประมาณเมือเห็นมูลของแมลงสาบ ไมม่หยอดใกล้้ที่มีความร้อนของเตาประกอบอาหาร
น้ำหนัก 30 กรัม/หลอด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง