ยาหนู อินดัส

ชื่ออัตราส่วนสารสำคัญ : โบรมาดิโอโลน (ฺBromadiolone) ..... 0.005% W/W Block Bait ประโยชน์ ใช่ในการกำจัดหนู วิธีใช้ เท อินดัส 20 กรัม (ประมาณ 5-7 ก้อน) ลงในภาชนะรองรับและวางไว้ตรงที่หนูแทะไว้แล้วและวางติดต่อกันประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอยว่ามีหนูอยู่ วิธีเก็บรักษา ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดดและเก็

ยาหนู อินดัส, Ladda,เหยื่อกำจัดหนู - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ยาหนู อินดัส

0.00 ฿

ชื่ออัตราส่วนสารสำคัญ : โบรมาดิโอโลน (ฺBromadiolone) ..... 0.005% W/W Block Bait

ประโยชน์ ใช่ในการกำจัดหนู

วิธีใช้ เท อินดัส 20 กรัม (ประมาณ 5-7 ก้อน) ลงในภาชนะรองรับและวางไว้ตรงที่หนูแทะไว้แล้วและวางติดต่อกันประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอยว่ามีหนูอยู่

วิธีเก็บรักษา ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดดและเก็บให้มิดชิด ห่างไกลจากเด็ก อาหารน้ำดื่ม และสัตว์เลี้ยง.

วิธีแก้พิษเบื้งต้น 1.หากกลือนอินดัส ให้ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอ 2.ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากซอง อินดัส นั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง