ยาหนู โบร์มาการ์ด

ชื่ออัตราส่วนสารสำคัญ : โบรมาดิโอโลน (ฺBromadiolone) ..... 0.005% W/W (Wax Block) ประโยชน์ ใช่ในการกำจัดหนู วิธีใช้ เท  โบร์มาการ์ด20 กรัม (ประมาณ 1 ก้อน) ลงในภาชนะรองรับและวางไว่ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูแทะไว้แล้วและวางติดต่อกันประมาณ 5 วัน หรือจนกระ

ยาหนู โบร์มาการ์ด, Ladda,เหยื่อกำจัดหนู - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ยาหนู โบร์มาการ์ด

0.00 ฿

ชื่ออัตราส่วนสารสำคัญ : โบรมาดิโอโลน (ฺBromadiolone) ..... 0.005% W/W (Wax Block)

ประโยชน์ ใช่ในการกำจัดหนู

วิธีใช้ เท  โบร์มาการ์ด20 กรัม (ประมาณ 1 ก้อน) ลงในภาชนะรองรับและวางไว่ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูแทะไว้แล้วและวางติดต่อกันประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอยว่ามีหนูอยู่

วิธีเก็บรักษา ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดดและเก็บให้มิดชิด ห่างไกลจากเด็ก อาหารน้ำดื่ม และสัตว์เลี้ยง.

วิธีแก้พิษเบื้งต้น 1.หากกลือนอินดัส ให้ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอ 2.ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากซอง อินดัส นั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง