โอดินน่า

“กำจัดหนู” แบบใหม่ เหยือหนู  ยาเบื่อหนู แบบเหยื่อล่อเพื่อให้หนูมากิน รับกำจัดหนู โดยมืออาชีพ - ใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนู กำจัดหนู เห็นผล หายชัวร์ 100% - - กำจัด ปลวกขาย เหยื่อกำจัดหนู โบรมาดิโอการ์ดผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ยากำจัดหนู เหยื่อกำจัดแมลง หนู - กำจัดปลวกเหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป โบรมาดิโอการ์ด (Bromadioguard) - อุปกรณ์กำ

โอดินน่า, Other,เหยื่อกำจัดหนู - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

โอดินน่า

0.00 ฿
“กำจัดหนู” แบบใหม่ เหยือหนู  ยาเบื่อหนู แบบเหยื่อล่อเพื่อให้หนูมากิน รับกำจัดหนู โดยมืออาชีพ - ใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนู กำจัดหนู เห็นผล หายชัวร์ 100% - - กำจัด ปลวกขาย เหยื่อกำจัดหนู โบรมาดิโอการ์ดผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ยากำจัดหนู เหยื่อกำจัดแมลง หนู - กำจัดปลวกเหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป โบรมาดิโอการ์ด (Bromadioguard) - อุปกรณ์กำจัดหนู .

โอดิน่า เหยื่อกำจัดหนู

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

      เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้ในการกำจัดหนูภายในโรงเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หรือบี้ให้ละเอียดเพื่อผสมกับอาหาร หรือข้าวสารในการเบื่อหนู กำจัดหนูได้ทุกชนิด

วิธีใช้

     ใช้โอดิน่า 10-20 กรัม วางบนภาชนะรองรับหรือกล่องบ้านหนูแล้วนำไปไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุก โดยแต่ละจุดควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลานานประมาณ 10 วัน ตรวจสอบจุดวางเหยื่ออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วง 10 วันแรก นำเหยื่อที่ถูกกัดแทะออก หากพบจุดใดที่หนูกินเหยื่อหมดให้เติมใหม่ทดแทนโดยใช้จำนวนก้อนเพิ่มขึ้น หมั่นเติมเหยื่อทดแทนตามจำนวนที่หนูกินเข้าไปทุกครั้งจนกระทั่งไม่พบร่องรอยหนู เมื่อหนูกินมักจะคอแห้งต้องหาน้ำกิน เพราะจะทำให้เลือดเกิดการแข็งตัวและตายในที่สุด

คำเตือน/ ข้อควรระวัง

1.ห้ามรับประทาน

2.ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

4.ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะปฏิบัติงาน

5.ห้ามดื่มน้ำรับประทานอาหาร หรือสุบบุหรี่ ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์

6.ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุภัณฑ์ลงในแม่น้ำลำคลอง และท่อระบายน้ำต่างๆ

7.ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดระหว่างปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง