เจลกำจัดหนู "กรีน อีโว อาร์ เจล"

เจลกำจัดหนู  "กรีน อีโว อาร์ เจล" เหมาะสำหรับการควบคุมหนูในพื้นที่ที่เป็นช่องทางเข้าออกของหนูที่ไม่สามารถดำเนินการวางเหยื่อพิษชนิดก้อน และถาดกาวดักหนูได้ วิธีการใช้ ใช้กรีน อีโว อาร์ เจล 10-20 กรัม (ลากเป็นทางยาวให้ได้ 10-20 กรัม) ใส่ลงในภาชนะรองรับวางไว้ให้มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรว่างห่างกันจุดละ 1-2 เมตร แล

เจลกำจัดหนู "กรีน อีโว อาร์ เจล", cheminpestcontrol,เหยื่อกำจัดหนู - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เจลกำจัดหนู "กรีน อีโว อาร์ เจล"

0.00 ฿

เจลกำจัดหนู  "กรีน อีโว อาร์ เจล" เหมาะสำหรับการควบคุมหนูในพื้นที่ที่เป็นช่องทางเข้าออกของหนูที่ไม่สามารถดำเนินการวางเหยื่อพิษชนิดก้อน และถาดกาวดักหนูได้

วิธีการใช้ ใช้กรีน อีโว อาร์ เจล 10-20 กรัม (ลากเป็นทางยาวให้ได้ 10-20 กรัม) ใส่ลงในภาชนะรองรับวางไว้ให้มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรว่างห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลานานประมาณ 5 วัน (กรีน อีโวอาร์เจล ความยาว 1 ซม. = 1 กรัม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง