ไซเปอร์ 10% ไลน์

กำจัดปลวกและแมลงรบกวน ไซเปอร์ 10 %ไลน์ - กำจัดปลวก มดและแมลง ไซเปอร์ 10% ไลน์ - เครื่อง พ่น หมอก ค วัน ไซเปอร์เมทริน 10%การเกษตร เคมีการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และ แมลงที่อยู่อ

ไซเปอร์ 10% ไลน์, cheminpestcontrol,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ไซเปอร์ 10% ไลน์

0.00 ฿

กำจัดปลวกและแมลงรบกวน ไซเปอร์ 10 %ไลน์ - กำจัดปลวก มดและแมลง ไซเปอร์ 10% ไลน์ - เครื่อง พ่น หมอก ค วัน ไซเปอร์เมทริน 10%การเกษตร เคมีการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และ แมลงที่อยู่อาศัยในดิน

วิธีใช้ : กรณีป้องกันและกำจัดแลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงคลาน

ผสม น้ำยา จำนวน 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผลมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงบิน

ผสม น้ำยา จำนวน 125 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักของแมลง

กรณีใช้ป้องกันและกำจัดปลวก

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าขวดก่อนใช้

1) ความเข้มข้น 0.125% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 80 ลิตร

2) ความเข้มข้น 0.25% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 40 ลิตร

คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้ น้ำยา ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใว้ใช้ในครั้งต่อไป

ก) สำหรับก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียนร้อยแล้ว ใช้ น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตใ้ห้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว หลักจากนั้นให้เทราดหรือพ่น น้ำยา รอบบริเวณพื้นคอนกรีต โดย

1) ใช้ท่อฉีด (Rodding) ไซเปอร์ 10 ไลน์ ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 5 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2) ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่วเอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ น้ำยา ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้่น

ข) สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตร ต่อรู และสำหรับดินบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก

สำหรับบริเวรรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน

ใช้น้ำยา ตามอีตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือฉีดพ่นบริเวณและสถานที่พบเห็นปลวกและแมลงอื่นๆ จนทั่ว

สำหรับ เสาไม้ หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ใต้ดิน

พ่นหรืออันน้ำยา ตามส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้หรือวัตถุนั้น ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง