โปรธอร์

โปรธอร์ น้ำยากำจัดปลวก โปรธอร์ 200 เอสซีเทอร์มิทิไซด์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : โปรธอร์ (PROTHOR)ชื่อการค้า                  : โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทิไซด์ (PROTHOR 200 SC TERMITICIDE)ชื่อสามัญสารออกฤทธิ์  : อิมิดาโคลพริด (IMIDACLOPRID)กลุ่มสารเคมี               : คลอโรนิโคลตินิล (CHLORONICOTINYL)เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ :

โปรธอร์

0.00 ฿

โปรธอร์

น้ำยากำจัดปลวก โปรธอร์ 200 เอสซี
เทอร์มิทิไซด์


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : โปรธอร์ (PROTHOR)

ชื่อการค้า                  
: โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทิไซด์ (PROTHOR 200 SC TERMITICIDE)

ชื่อสามัญสารออกฤทธิ์  
: อิมิดาโคลพริด (IMIDACLOPRID)

กลุ่มสารเคมี               
: คลอโรนิโคลตินิล (CHLORONICOTINYL)

เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 
: 20% W/V

สูตร                          
: สารแขวนลอยชนิดละลายน้ำ (Suspension Concentrate)

ขนาดบรรจุ                 
: 250 มิลลิลิตร

LD50                        
: 2,250 mg/kg (คำนวณจากค่า LD50 Technical grade มาตรฐานของ WHO)

วัตถุประสงค์               
: สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

ระยะเวลาปกป้องและอัตราการผสม
ระยะเวลา อัตราการผสม
1. 3 ปี 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร
2. 5 ปี 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

คุณสมบัติที่ดีของ โปรธอร์
1. เป็นสารกลุ่มคลอโรนิโคตินิลที่มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อคน – สัตว์เลี้ยง, ไม่เป็นพิษ        ต่อพืช
     LD50 สำหรับการป้องกันกำจัดปลวก 3 ปี = 1,800,000 mg / kg (จากการคำนวณ)
      LD50 สำหรับการป้องกันกำจัดปลวก 5 ปี = 900,000 mg / kg (จากการคำนวณ)
2. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง, จมูก หรือตา
3. ไม่มีกลิ่น
4. ไม่เป็นสารไล่ปลวก
5. มีการส่งต่อสารเหมือนไวรัสทำให้ฆ่าปลวกได้จำนวนมาก
6. คงฤทธิ์อยู่ได้ยาวนาน ป้องกันปลวกได้นาน 3-5 ปี
7. ประสิทธิภาพสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง