อาเจนด้า 25 อีซี ไบเออร์ Agenda 25EC Bayer พร้อมบริการกำจัดปลวก ไร้สารขับไล่ ตายยกรัง

อาเจนด้า 25 อีซี พร้อมบริการกำจัดปลวก สารออกฤทธิ์ฟิโปรนิล ฆ่าปลวกตายยกรัง จัดการแมลงไร้สารขับไล่,ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก, ตายยกรัง, ราคา xxx บาท จากเยอรมัน

อาเจนด้า 25 อีซี กำจัดปลวก

0.00 ฿

อาเจนด้า 25 อีซี กำจัดปลวก อาเจนด้า อีซี25, ฆ่าปลวก, จัดการแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ, ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก, ตายยกรัง, กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม, ไบเออร์ไทย ประเทศเยอรมัน นิยมใช้มากที่สุด ปลอดภัย สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล 2.5 อีซี สัมผัสตายอย่างต่อเนื่องทั้งรัง เป็นผู้ได้รับการรับรองจากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย 

ด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ปลวกจะไม่รู้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในดิน แตกต่างจากสารกำจัดปลวกทั่วไปอย่างสิ้นเชิง  ปลวกจะได้รับ อาเจนด้า ไปอย่างไม่รู้ตัว และโดยธรรมชาติอาเจนด้า จะถูกแบ่งและถ่ายโอนจากปลวกตัวหนึ่ง ไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง 

 
อาเจนด้า 
25 อีซี  สารกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพ
* ประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องภายในรัง โดยการถ่ายโอนสารจาก 
ปลวกตัวที่โดนสารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ โดยวิธีการกินอาหารหรือสัมผัสกัน 
(Colony Management)
* จัดเป็นสารเคมีกลุ่มใหม่ล่าสุด ที่สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งแบบ กินตายและสัมผัสตาย
* คุ้มค่า...กำจัดปลวกได้แม้ที่ความเข้มข้นต่ำ (0.02-0.03%)
* ป้องกันกำจัดปลวกได้นาน 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับปริมาณ อาเจนด้า ที่ใช้)
* มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากใช้สารเคมีในปริมาณน้อย และไม่มีกลิ่นฉุน
* ผ่านการทดสอบและยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก : สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา    
   ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

​ขั้นตอนการออกฤทธิ์ 
- ปลวกเดินผ่านดินบริเวณที่มี อาเจนด้า โดยไม่รู้ว่ามีอันตราย จึงได้รับ อาเจนด้า ติดตัวไป
- ปลวกเดินผ่านดินที่มี อาเจนด้าในอัตราความเข้มข้นต่ำ จะรับสาร อาเจนด้าไปไว้ที่ลำตัว   
  แล้วจะส่งต่อไปยังปลวกตัวอื่นๆ 
- ปลวกที่ได้รับ อาเจนด้า  ในอัตราความเข้มข้นสูงจะตายอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถ
  สร้างอุโมงค์ดินทางเดินได้อีกต่อไป 
 
ชื่อการค้า
: อาเจนด้า 25 อีซี      หมายเลขทะเบียน: วอส. 456 / 2549   
ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 2.5%         ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร / ขวด

อัตราการผสม : 
ผสม อาเจนด้า 25 อีซี 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร (สำหรับพื้นที่ 20 ตร.เมตร)
สูตรผสม : 
อีซี สารออกฤทธิ์ (active ingredient) ละลายอยู่ในตัวทำละลาย (solvents)      
ชนิดน้ำมัน ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ต้องผสมน้ำก่อนใช้ เมื่อผสมน้ำมีลักษณะสีขาวขุ่น

ผู้ผลิต  บริษัท  ไบเออร์ไทย  จำกัด            

สินค้าที่เกี่ยวข้อง