ไซเปอร์แทค 25 อีซี

ไซเปอร์แทค 25 อีซี | Zypertac 25 EC | ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ไซเปอร์แทค 25 อีซี ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีจำหน่าย  น้ำยาเคมี น้ำยากำจัดยุง ผสมน้ำมันดีเซลพ่นหมอกควันกำจัดยุง พ่น ULV กำจัดแมลงสาบ ใช้ถังสเปร์ยฉีดพ่นสะดวกใช้ง่าย DIY บริษัท เชอร์วู๊ดเคมีคอล จำกัด กลิ่นฉุน สูตรน้ำมันเกาะเม็ดดิน

ไซเปอร์แทค 25 อีซี, Sherwood Chemicals,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ไซเปอร์แทค 25 อีซี

0.00 ฿

ไซเปอร์แทค 25 อีซี | Zypertac 25 EC | ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ไซเปอร์แทค 25 อีซี ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีจำหน่าย  น้ำยาเคมี น้ำยากำจัดยุง ผสมน้ำมันดีเซลพ่นหมอกควันกำจัดยุง พ่น ULV กำจัดแมลงสาบ ใช้ถังสเปร์ยฉีดพ่นสะดวกใช้ง่าย DIY บริษัท เชอร์วู๊ดเคมีคอล จำกัด กลิ่นฉุน สูตรน้ำมันเกาะเม็ดดินได้ดี ราคาถูก ซื้อได้ที่ไหน สารขับไล่ กำจัดมอดนอกโกดังเก็บสินค้า นิยมใช้กัน หาซื้อง่าย ปลวกๆ 

ไซเปอร์แทค  25  อีซี สารออกฤทธิ์ ไซเปอร์เมทริน 25 %

ทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

หมายเลขทะเบียนที่ อย. วอส.414/2542 

ลักษณะทั่วไป 
เป็นของเหลวใสมีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเฉพาะตัวของสารทำละลายประเภทน้ำมัน ผสมกับน้ำให้สารละลายในสภาพอีมัลชั่นสีขาว สามารถแทรกตัวเข้าใต้พื้นดินได้ดี 

สูตรการผลิต   
เป็นสูตรการผลิตแบบน้ำมันในรูป  Emulsifiable Concenteate (EC) ทำให้สารออกฤทธิ์ที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายน้ำมันรวมตัวผสมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน  ให้สารละลายสีขาวขุ่นคล้ายน้ำมัน

สารออกฤทธิ์   
​ไซเปอร์เมทริน  (U.N. Number : 2902) : เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยต์

ปริมาณความเข้มข้น   
250  กรัม  ไซเปอร์เมทริน  ต่อ  ลิตร 

มาตรฐานความปลอดภัย        
LD50 ทางปากหนู  1,000  มก/กก (WHO. VBC/88.953) : ติดไฟได้

ประโยชน์       
ใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน  โดยใช้เทราดพื้นในขณะก่อสร้างหรือฉีดพ่นอัดลงใต้อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว หรือฉีดพ่นแมลงคลานทั่วๆ ไป 

วิธีใช้    
1. ราดพื้นขณะก่อสร้างหรือฉีดลงใต้อาคารเพื่อผลป้องกันระยะยาว 
     -  ป้องกันนานกว่า  1  ปี  ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 199 หรือ 1 ลิตร ต่อ  199 ลิตร ใช้ราดพื้น         ได้  28-40 ตารางเมตร ปูทับด้วยแผ่นพลาสติก วางโครงเหล็ก แล้วเทคอนกรีตทับให้                เสร็จในวันเดียวกัน
     -  ป้องกันนานกว่า 3 ปี  ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:99 หรือ 1 ลิตร ต่อ 99 ลิตร ใช้ราดพื้นได้             14-20 ตารางเมตร ปูทับด้วยพลาสติก วางโครงสร้างเหล็กแล้วเทคอนกรีตทับให้เสร็จใน         วันเดียวกัน
2. ฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงคลานทั่วๆ ไป 
     ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 199 หรือ 1 ลิตร ต่อ 199 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ 100-200 ตารางเมตร

ชนิดของภาชนะขนาดบรรจุ   
1. ถังเหล็ก  15  ลิตร    2.  แกลลอนเล็ก  1  ลิตร 

วิธีเก็บรักษา                
เก็บในที่มิดชิด  ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ
​แสงแดดและความร้อน 

​ข้อควรระวัง               
1. ขณะใช้ ควรสวมถุงมือและหน้ากาก 
2. สารเคมีเป็นพิษต่อปลา 
3. ภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วไม่ควรนำไปบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง