ยาผงฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ 150 กรัม

ยาผงฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ 150 กรัม ชื่อและอัตราส่วนสำคัญ Fipronil ......... 0.05 % w/w วิธีใช้ โรย ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ เป็นทางเบาๆ ตามแหล่งหลบซ่อนทางเดิน เครื่องเฟอร์นิเจอร์รอยแตกต่างๆ วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและ เปลวไฟหรือความร้อน วิธีแก้พิษ 1. หากถูกผิวหนังให้ล้างน้ำออกจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเ

ยาผงฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ 150 กรัม

0.00 ฿

ยาผงฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ 150 กรัม

ชื่อและอัตราส่วนสำคัญ
Fipronil ......... 0.05 % w/w
วิธีใช้
โรย ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ เป็นทางเบาๆ ตามแหล่งหลบซ่อนทางเดิน
เครื่องเฟอร์นิเจอร์รอยแตกต่างๆ
วิธีเก็บรักษา
เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและ เปลวไฟหรือความร้อน
วิธีแก้พิษ
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างน้ำออกจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอด
2. หากสูดดมให้น้ำผู้ป้วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์
3. หากกลืน ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ เข้าปาก ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์
พร้อมด้วยภาชนะบรรจุฉลากของ ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง