สารเคมี ไบฟอร์ซ 10 เอสซี

สารเคมี ไบฟอร์ซ 10 เอสซี ชนิดน้ำ สูต Supension Concentrate เป็นเทคนิคในการแขวนลอยอนุภาคของสารออกฤทธิ์ในน้ำ ช่วยให้กระจายตัวและยึดจับเม็ดดินได้ดี ไม่มีกลิ่นรบกวน ทนต่อการชะล้าง ใช้ได้กับดินทุกชนิด ประโยชน์ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงอื่นๆที่อาศัยอยู่ในดิน สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการปลูกสร้าง  วิธีใช้ ควรใช้โดยผู

สารเคมี ไบฟอร์ซ 10 เอสซี, Sherwood,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

สารเคมี ไบฟอร์ซ 10 เอสซี

0.00 ฿

สารเคมี ไบฟอร์ซ 10 เอสซี ชนิดน้ำ สูต Supension Concentrate เป็นเทคนิคในการแขวนลอยอนุภาคของสารออกฤทธิ์ในน้ำ ช่วยให้กระจายตัวและยึดจับเม็ดดินได้ดี ไม่มีกลิ่นรบกวน ทนต่อการชะล้าง ใช้ได้กับดินทุกชนิด

ประโยชน์ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงอื่นๆที่อาศัยอยู่ในดิน สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการปลูกสร้าง 

วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น

 ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ผสมไบฟอร์ซ 10 เอสซี 1 ลิตรกับน้ำให้เป็น 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดินในอัตรา 5 - 7 ลิตรต่อตารางเมตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง