ไซเปอร์แทค 15 เอ็มซี ZYPERTAC MC (MICROEMULSION)

ไซเปอร์แทค 15 เอ็มซี ZYPERTAC MC (MICROEMULSION) ประโยชน์:1.ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด สามง่าม แมลงสาบ เห็บ หมัด ยุง แมลงวัน และแมลงอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดินโดยใช้ในขณะก่อสร้างหรือการปลูกสร้างแล้ว 2. ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านและอาคารสถานที่ แมลงที่อาศัยบนพื้นดินทั่วไป 3. ป้องกันกำจัดแมลงรำคาญภายในและภายนอกอาคาร4. ออกฤท

ไซเปอร์แทค 15 เอ็มซี ZYPERTAC  MC (MICROEMULSION), Sherwood,เคมีกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ไซเปอร์แทค 15 เอ็มซี ZYPERTAC MC (MICROEMULSION)

0.00 ฿
ไซเปอร์แทค 15 เอ็มซี ZYPERTAC MC (MICROEMULSION)
ประโยชน์:
1.ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด สามง่าม แมลงสาบ เห็บ หมัด ยุง แมลงวัน และแมลงอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดินโดยใช้ในขณะก่อสร้างหรือการปลูกสร้างแล้ว 
2. ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านและอาคารสถานที่ แมลงที่อาศัยบนพื้นดินทั่วไป 
3. ป้องกันกำจัดแมลงรำคาญภายในและภายนอกอาคาร
4. ออกฤทธิ์เร็ว
5. มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และต้นไม้
วิธีใช้:
1. ปลวกและแมลงใต้ดิน: ใช้ไซเปอร์เทค 1 ส่วน ต่อน้ำ 60 ส่วน (ส่วนผสม 5-7 ลิตร สามารถฉีดพื้นที่ได้ 1 ตารางเมตร)
2. แมลงบิน: ใช้ไซเปอร์เทค 8ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (ส่วนผสม 1 ลิตร สามารถฉีดพื้นที่ได้ 40 ตารางเมตร)
3. แมลงคลาน: ใช้ไซเปอร์เทค 8ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (ส่วนผสม 1 ลิตร สามารถฉีดพื้นที่ได้ 20 ตารางเมตร)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง