ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี

ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดปลวก ออกฤทธิ์กำจัดปลวก 2 ทางคือ กินตาย สัมผัสตาย ไม่ใช่สารเคมี (์Non Repellency Effect) ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีการฉีดพ่นด้วยฟิบฟอร์ซ 2.5 อีซี ทั้งนี้เมื่อปลวกสัมพัสถูกสาร Fipronil แล้วจะไม่ตายทันที และสามารถส่งต่อตัวยาไปยังปลวกตัวอื่นๆที่อยู่ในรังได้ ฟิบฟอร์ซ 2.5 อีซ

ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี, Sherwood,เคมีกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี

0.00 ฿

ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี

ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดปลวก ออกฤทธิ์กำจัดปลวก 2 ทางคือ กินตาย สัมผัสตาย ไม่ใช่สารเคมี (์Non Repellency Effect) ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีการฉีดพ่นด้วยฟิบฟอร์ซ 2.5 อีซี ทั้งนี้เมื่อปลวกสัมพัสถูกสาร Fipronil แล้วจะไม่ตายทันที และสามารถส่งต่อตัวยาไปยังปลวกตัวอื่นๆที่อยู่ในรังได้ ฟิบฟอร์ซ 2.5 อีซี กระจายตัวในน้ำได้ดี ไม่มีกลิ่นฉุนสามารถจับยึดเม็ดดินหรือพื้นผิว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง