อะโซต้า 25 ทีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก

อะโซต้า 25 ทีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก สูตรประสิทธิภาพสูง ให้ผลควบคุม 100% ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกที่พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง 1.กำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง ตายหมดทั้งรัง 2.เป็นสารไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์กำจัดปลวกโดยการสัมพัสและการกิน 3.สามารถยึดเกาะติดดินได้ดีทนต่อการถูกชะลาง 4.ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.

อะโซต้า 25 ทีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก, FCT,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

อะโซต้า 25 ทีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก

0.00 ฿

อะโซต้า 25 ทีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก สูตรประสิทธิภาพสูง ให้ผลควบคุม 100% ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกที่พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง

1.กำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง ตายหมดทั้งรัง

2.เป็นสารไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์กำจัดปลวกโดยการสัมพัสและการกิน

3.สามารถยึดเกาะติดดินได้ดีทนต่อการถูกชะลาง

4.ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.05%) และป้องกันได้ยาวนาน

5.มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อาศัย  (LD50(rat) = 3,880.0295 mg/kg

6.ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7.กลิ่นไม่เหม็นฉุน

8.ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพโดยกรมป่าไม้

9.ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข

อัตราผสม : อะโซต้า 25 ทีซี 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตรแล้วเทราด หรืออัดลงดินในอัตรา 5 ลิตร

ข้อแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันกำจัดปลวก ควรใช้ตามอัตราส่วนผสมที่ระบุในฉลากข้างขวด อัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ Fipronil ...... 2.5 " w/v

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง