เบนทาไซด์ 250 อีซี เบนทาไซด์ 250 อีซี BENTACIDE 250

เบนทาไซด์ 250 อีซี  BENTACIDE 250  ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงคลาน ในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ แมลงวัน ยุง มด และ ปลวก วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงสาบ 1.ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงสาบ ใช้เบนทาไซด์ 250 อีซี จำนวน 1 ส่วน ผสมกับน้ำให้ได้ 120 ส่วน ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉ

เบนทาไซด์ 250 อีซี เบนทาไซด์ 250 อีซี  BENTACIDE 250, เบ็นท์ เจ๊ส,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เบนทาไซด์ 250 อีซี เบนทาไซด์ 250 อีซี BENTACIDE 250

0.00 ฿

เบนทาไซด์ 250 อีซี  BENTACIDE 250 

ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงคลาน ในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ แมลงวัน ยุง มด และ ปลวก

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงสาบ

1.ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงสาบ

ใช้เบนทาไซด์ 250 อีซี จำนวน 1 ส่วน ผสมกับน้ำให้ได้ 120 ส่วน ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อน ของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2.ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับกำจัดแมลงวันแลงยุง

ใช้เบนทาไซด์ 250 อีซี จำนวน 1 ส่วน ผสมกับน้ำให้ได้ 60 ส่วน ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง