ฟิบฟอร์ซ 5 เอสซี

ฟิบฟอร์ซ 5 เอสซี สารเคมีชนิดออกฤทธิ์ระบาดตายทั้งรัง(เมื่อตัวปลวกจำนวนมากสัมผัส จะนำสารเคมีกลับไปยังรัง และลุกลามทั้งรัง). มีความปลอดภัยสูงมาก ใช้สารออกฤทธิ์ Fipronil 5.0%SC (ฟิโปรนิล).

ฟิบฟอร์ซ 5 เอสซี, Sherwood,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ฟิบฟอร์ซ 5 เอสซี

0.00 ฿

ฟิบฟอร์ซ 5 เอสซี

สารเคมีชนิดออกฤทธิ์ระบาดตายทั้งรัง(เมื่อตัวปลวกจำนวนมากสัมผัส จะนำสารเคมีกลับไปยังรัง และลุกลามทั้งรัง). มีความปลอดภัยสูงมาก ใช้สารออกฤทธิ์ Fipronil 5.0%SC (ฟิโปรนิล).

สินค้าที่เกี่ยวข้อง